Rovaniemen hallinto kaipaa remonttia

Rovaniemen kaupungin hallinto kaipaa pikaista remonttia, sanovat professorit Petri Virtanen ja Jari Stenvall. Stenvallin ja Virtasen mukaan uudistamistarpeet ovat ilmeisiä ja uudistuksiin on ryhdyttävä ensi tilassa.

Kotimaa
Rovaniemen kaupungintalo
Rovaniemen kaupungintalo Jarmo Honkanen / Yle

Rovaniemen kaupunginhallitus tilasi keväällä professori Petri Virtaselta ja professori Jari Stenvallilta arvioinnin Rovaniemen kaupungin sopimusohjausmallin, organisaatiorakenteen ja kehittämistoiminnan nykytilasta ja pyysi heitä laatimaan kehittämisehdotuksia. Stenvall ja Virtanen esittivät muun muassa, että

  • Toiminta ja talous tulee nivoa nykyistä paremmin yhteen.
  • Palveluiden tuottavuutta ja vaikuttavuutta tulee kehittää nykyistä paremmin.
  • Kaupungin ylimmän virkamiesjohdon työnjako tulee uudistaa siten, että he voivat keskittyä laajoihin asiakokonaisuuksiin.
  • Nykyisestä sopimusohjausmallista tulee siirtyä kohti tulosohjausmallia
  • Nykyisin erilliset tilaaja- ja tuotanto-organisaatiot tulee sulauttaa yhteen.

Rovaniemen kaupunginjohtaja Esko Lotvonen sanoo, että kehittämistoimenpiteet ovat luonnollinen jatko hallinnon uudistukselle.

– Luonnollisesti raportissa on vielä paljon yksityiskohtien hiomista, mutta uudistuksen pääkohdista ollaan sekä virkamiesjohdossa että kaupunginhallituksen piirissä yhtä mieltä.