Luonnonsuot käyvät vähiin kaakossa

Soita on ojitettu, jotta metsätalouspuu saataisiin kasvamaan nopeammin. Kaikissa tapauksissa tulos ei ole ollut toivottu.

suot
Suojeltavia soita kartoitetaan Kouvolassa.
Raine Martikainen / Yle

Luonnontilaiset suot ovat harvassa Kaakkois-Suomessa. Soita on vuosien varrella ojitettu runsaasti metsätalouskäyttöön.

Ojittamalla on yritetty nopeuttaa puun kasvua. Kaikissa tapauksissa ojituksesta ei ole ollut mitään hyötyä, eikä ojitetusta suosta ole saatu nostettua puuta.

Myös turpeennosto on rokottanut luonnonsoiden määrää. Tällä hetkellä Kymenlaaksossa kiistellään Virolahden Huosiossuon turpeennostoluvasta.

Ympäristöministeriö kerää parhaillaan tietoa (siirryt toiseen palveluun) Suomen luonnontilaisista soista. Tarkoituksena on kartoittaa valtakunnallisesti arvokkaat suot, jotka tulisi suojella. Ely-keskuksen tutkijat ovat keränneet tietoa viime kesästä saakka Kaakkois-Suomessa. Tutkittavia soita on noin 100 kappaletta.

Kymenlaaksossa suojeltuja soita on yhteensä 4 000 - 5 000 hehtaaria. Arvokkaimpien joukossa on Pyhtään Valkmusan kansallispuiston suoalue.