Mitä sukupuolineutraali avioliittolaki tarkoittaa?

Homo- ja lesbosuhteissa elävien lisäksi valiokunnan keskiviikkona tyrmäämä kansalaisaloitteeseen perustuva lakiesitys helpottaisi transsukupuolisten asemaa korjatun sukupuolen vahvistamisessa.

Kotimaa
Sateenkaarilipun ja USA:n lipun yhdistelmä.
Justin Lane / EPA

Lakivaliokunta äänesti tänään keskiviikkona äänin 10–6 kumoon aloitteen sukupuolineutraalista avioliittolaista, joka siirtyy seuraavaksi eduskunnan äänestettäväksi valiokunnan kielteisen päätöksen pohjalta. Mutta mistä tarkalleen ottaen eduskunnassa äänestetään syksyllä, ja miten avioliitto Suomessa muuttuisi uuden lain myötä?

Sukupuolineutraalin avioliittolain tarkoituksena on asettaa kaikki avioliittoon haluavat pariskunnat samalle viivalle poistamalla laista sukupuolen käsitteen, joka nykyisellään rajoittaa avioliiton naisen ja miehen väliseksi oikeudelliseksi instituutioksi.

Samansukupuolisille pariskunnille on nykyisessä laissa mahdollisuus vain parisuhteensa rekisteröimiseen, joka on avioliitosta juridisesti erillinen instituutio. Sen vaikutukset ovat enimmäkseen samat kuin avioliiton solmimisella. Rekisteröidyillä parisuhteilla on esimerkiksi kaikki samat taloudelliset oikeudet ja velvoitteet kuin aviopareilla.

Eroina adoptio ja yhteinen sukunimi

Sukupuolineutraalin avioliittolain kannattajat pitävät kuitenkin nykyistä kahden rinnakkaisen instituution ratkaisua epäoikeudenmukaisena, koska rekisteröidyissä parisuhteissa eläviltä puuttuu kaksi keskeistä oikeutta, jotka aviopareille on suotu: oikeus yhteiseen lapsen adoptoimiseen ja sukunimeen ilman erillistä hakemusta.

Rekisteröidyssä parisuhteessa elävä voi hakea lapsen adoptoimista vain yksin, ei yhteisenä hakijana puolisonsa kanssa. Tämän lisäksi rekisteröidyssä parisuhteessa elävä on voinut hakea perheen sisäistä adoptiota puolisonsa lapseen.

Yhteinen sukunimi on rekisteröidyssä parisuhteessa eläville saatavilla vain erillisen hakemuksen kautta. Uudessa laissa se onnistuisi liiton solmimisen yhteydessä ilman erillistä vaivannäköä, kuten on asian laita miehen ja naisen välisessä avioliitossa.

Uudessa laissa rekisteröidyn parisuhteen instituutio lakkautettaisiin sukupuolineutraalin avioliiton tieltä. Jo solmitut rekisteröidyt parisuhteet kuitenkin säilyttäisivät asemansa, mikäli osalliset niin haluavat.

Sukupuolen vahvistus helpottuisi

Transsukupuolisten ihmisten kohdalla uusi avioliittolaki ratkaisisi ongelmatilanteen, johon nykymuotoisessa laissa päädytään korjatun sukupuolen virallisen vahvistamisen yhteydessä, kun vahvistusta hakeva henkilö elää avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa.

Avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa elävä transsukupuolinen joutuu nykyisin korjatun sukupuolensa vahvistaakseen joko eroamaan kumppanistaan tai tämän suostumuksella vaihtamaan liiton muodon avioliitosta rekisteröidyksi parisuhteeksi tai toisinpäin.

Sukupuolineutraalissa laissa virallisella sukupuolella ei olisi enää merkitystä liiton juridisen tilan kannalta.

Ei johtaisi kirkkohäihin

Avioliittolain uudistajat ovat yleisten oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvon periaatteiden lisäksi perustelleet sukupuolineutraalin lain tarvetta byrokratian vähenemisellä. Heidän mukaansa erilaisten parisuhteiden ollessa samalla viivalla järjestelmä yksinkertaistuisi ja yhdenmukaistuisi.

Uusi avioliittolaki ei johtaisi samaa sukupuolta olevien kirkkohäihin, sillä kirkolla on lain mukaan oikeus päättää itse siitä, keiden parisuhteet se siunaa ja millä perustein.

Lain uudistajien mukaan esityksen tarkoituksena ei myöskään ole kyseenalaistaa perinteistä avioliittoa, joka jatkaisi toimintaansa entiseen tapaan myös uuden lain aikana. Tahdon 2013 (siirryt toiseen palveluun) -kampanjan sivuilla muistutetaan siitä, että alun perin vuonna 1929 säädettyä avioliittolakia on ennenkin muutettu yhteiskunnan tarpeiden sitä vaatiessa, esimerkiksi avioeron helpottamiseksi.