Sote-sopu kirvoitti kehujen ohella kysymyksiä: kasvaako valinnanvapaus, helpottuuko hoitoon pääsy?

Keskiviikkona esitelty sote-esitys saa kiitosta siitä, että jatkossakin palveluja tuottavat paitsi kunnat, myös yksityiset tahot. Kysymyksiä herättävät rahoitus ja se, tarjoaako malli kansalaisille aiempaa enemmän vapautta valita.

politiikka
Potilas lääkärin vastaanotolla.
Yle

Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamisesta väännettiin kättä pitkään, kunnes hallitus ja oppositio pääsivät keskiviikkona sopuun uudistuksesta.

Keskustan puheenjohtaja Juha Sipilä luonnehtii sote-ratkaisun mittaluokkaa riittäväksi ja uskoo sen turvaavan palvelut pitkällä tähtäimellä.

– Tavoitteena oli kyetä purkamaan rajat sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä. On myös tärkeää, että palveluiden järjestäjä ja tuottaja erotetaan toisistaan. Ratkaisu jättää kunnille ja alueille paljon päätäntävaltaa, Sipilä sanoo.

Sipilän mukaan seuraava tärkeä ja kiireellinen tehtävä on sote-rahoituksen uudistus.

Myös kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Arto Satonen kiittelee puolueiden yhteistyötä. Hän pitää tärkeänä sitä, että kaikki kaikki puolueet sitoutuvat isoon ja tärkeään rakenneuudistukseen.

– Kokoomukselle on tärkeää, että suomalaisissa sosiaali- ja terveyspalveluissa monituottajamalli vahvistuu. Yrityksillä ja järjestöillä on osaamista, jota tarvitaan palveluiden kehittämisessä laadukkaammiksi ja tehokkaammiksi, Satonen sanoo.

– Esitys on hyvä raami jatkovalmistelulle, kun yksityiskohdista päätetään syksyllä.

"Kilpailu parantaa palvelujen laatua"

Suomen Yrittäjät näkee sote-esityksessä sekä hyviä että huonoja puolia. Suomen Yrittäjien mielestä hyvää on se, että yrittäjille jää edelleen mahdollisuus osallistua palvelutuotantoon joko palvelusetelin tai ostopalveluiden kautta.

Huonona puolena on taas se, että uudistus ei Suomen Yrittäjien mukaan välttämättä lisää valinnanvapautta.

– Pettymys on, että ainakaan torstaisen tiedotustilaisuuden perusteella lakiesitys ei vielä sellaisenaan lisää potilaiden ja asiakkaiden valinnanvapautta. Toivottavasti palveluiden tuottamisvastuun saavat kunnat ja kuntayhtymät tarttuvat tilaisuuteen käyttää palveluseteliä paljon enemmän kuin nyt, toteaa Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Jussi Järventaus.

– Yritysten ottaminen mukaan sosiaali- ja terveyspalveluiden tuotantoon on kuntalaisten etu, koska toimiva kilpailu parantaa palvelujen laatua ja saatavuutta verrattuna siihen, että palvelut tuotettaisiin vain virkatyönä. Sillä saadaan myös säästöjä, Järventaus sanoo.

Yksityistä terveyspalvelualaa edustava Terveyspalvelualan liitto ei pidä uudistusta niin linjakkaana kuin puolueiden puheenjohtajien maaliskuinen linjaus antoi ymmärtää.

– Edelleenkään emme päässeet tilanteeseen, jossa avoimesti vertaillen etsittäisiin parasta mahdollista tuotantotapaa, toteaa Terveyspalvelualan Liiton toimitusjohtaja Merja Hirvonen.

– Terveydenhuollon karun tilanteen - jonojen ja rahoituksellisen kestävyyden - perkaaminen vaatii sote-alueilta rohkeutta tehdä ennakkoluulottomia päätöksiä. Muuten emme pysty tarjoamaan suomalaisille parasta mahdollista terveydenhuoltoa, Hirvonen korostaa.

Kuntaliitto: Muutostukea valtiolta

Kuntaliiton mielestä sote-uudistus edellyttää valtiolta muutostukea sote-alueille ja muodostuville tuontantoalueille.

Sote-alueet tekevät vastaisuudessa neljän vuoden välein järjestämispäätöksen eli päättävät, mitkä kunnat ja kuntayhtymät tuottavat sosiaali- ja terveyspalvelut. Järjestämispäätöksessä päätetään myös rahoituksesta. Kuntaliiton mukaan päätöksestä tarvitaan kansallinen linjaus, mikäli eri alueilla ei päästä yhteiseen ratkaisuun rahoituksesta.

Kuntaliitto näkee sote-ratkaisussa hyvänä muun muassa sen, että palvelut järjestetään ja tuotetaan jatkossa kuntapohjaisesti.

"Toivottavasti hoitoon pääsy helpottuu"

Sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehy pitää hyvänä valtion ohjausroolin vahvistumista. Uudessa mallissa sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa sote-alueiden järjestämispäätökset. Tehyn puheenjohtaja Rauno Vesivalo uskoo, että näin kyetään paremmin turvaamaan tasalaatuiset ja tasavertaiset palvelut valtakunnallisesti.

Vesivalon mielestä on tärkeää, että viidellä sote-alueella kyetään tekemään tarvittavia alueellisia painotuksia.

– Myös palveluiden entistä parempi integraatio on tärkeää. Toivon, että hoitoon pääsy helpottuu ja hoitoketjuista tulee sujuvia. Lähtökohtana on tällöin potilas eikä organisaatiorakenne, Vesivalo kommentoi.