Äänekosken biotuotetehtaan YVA-prosessi hyvässä vauhdissa

Ympäristövaikutusten arviointiselostusta odotetaan julkiseen käsittelyyn elokuussa. YVA-selvityksistä Keski-Suomen Ely-keskuksessa vastaava ylitarkastaja vakuuttaa, että luonnonsuojelijoiden huoli on aiheeton, eikä selvitysten laatu poikkea normaalista, vaikka käsittelyä pyritäänkin pilotti-projektilla nopeuttamaan.

Kotimaa
Selluloosatehtaan puukenttä.
Metsä Group

Äänekoskelle suunnitellun biotuotetehtaan kuuleminen päättyi ennen juhannusta ja se tuotti 15 viranomaislausuntoa ja kolmea muistutusta yksityisiltä ihmisiltä. Keski-Suomen Ely-keskuksessa asiaa hoitava ylitarkastaja Esa Mikkonen kertoo, että arviointiohjelmasta tehtävä lausunto valmistuu heinäkuun puoliväliin mennessä.

- Arviointiselostus saadaan julkiseen käsittelyyn elokuun loppupuolella, niin kuin on suunniteltu, Mikkonen toteaa.

Suomen Luonnonsuojeluliiton Keski-Suomen piiri ilmoitti viime viikolla suhtautuvansa varauksellisesti Metsä Fibren sellutehtaan ympäristövaikutusten arvioinnin nopeuttamiseen. Liitto epäili lausunnossaan, että kiire voi heikentää YVA-selvityksen laatua.

Mikkosen mukaan huoli on aiheeton.

- Selvitysten laatu ei poikkea millään tavalla normaalista YVA-menettelystä, hän vakuuttaa.