Metsähanhen metsästys kielletään toistaiseksi

Taigametsähanhikanta on taantunut 1990-luvulta alkaen merkittävästi, eivätkä metsästysrajoitukset ole suojelleet hanhikantaa tarpeeksi.

luonto
Metsähanhipari lennossa
Metsähanhipari lennossa.Raine Martikainen / Yle

Maa- ja metsätalousministeriö on antanut asetuksen metsähanhen metsästyksen kieltämisestä koko maassa tulevan metsästysvuoden ajaksi.

Taigametsähanhikanta on taantunut 1990-luvulta alkaen merkittävästi.

Ministeriö on rajoittanut vuodesta 2011 lähtien metsähanhen metsästystä ajallisilla ja alueellisilla metsästysrajoituksilla. Nämä toimet eivät ole kuitenkaan riittäneet kannan laskun taittumiseen.

Määräaikaisen metsästyskiellon tarkoituksena on estää Suomen pesimäkantaan sekä Suomen kautta muuttavaan muuhun Luoteis- ja Koillis-Euroopan metsähanhikantaan kohdistuvaa metsästyspaine, jotta kannan väheneminen pysähtyisi ja kanta elpyisi.

Uusi arvio vuoden kuluttua

Metsähanhikannan hoitosuunnitelma on parhaillaan lausuntokierroksella. Siinä linjataan toimenpiteet kannan elvyttämiseksi ja metsästyksen säätelyn kehittämiseksi niin, että metsähanhen metsästys on jatkossa kestävästi mitoitettu.

Kestävyyden varmistaminen vaatii saalisilmoitusvelvollisuudesta säätämisen, metsästyksen säätelyn tarkentamisen ja kannan laskentojen tehostamisen talvehtimisalueilla. Lisäksi metsänhanhen pesimäalueet Suomessa pitää selvittää ja poikastuoton arviointia tarkentaa.

Metsästyksen sallimista arvioidaan vuoden kuluttua, mutta sitä ei voitaisi sallia ennen mainittujen kannanhoitotoimien tekemistä.