Vapaaehtoinen suojelu on lyönyt läpi Lapissa

Lappilaiset ovat innostuneet metsien vapaaehtoisesta suojelusta. Suojelun piiriin saadaan jo todella isoja alueita sekä yhteismetsistä, metsäyhtiöiltä että yksityismetsistä. Lapissa myös suojelupäätöksiä saadaan tehtyä ripeästi, kun muualla maassa hakemusten käsittelyssä on ruuhkia.

Kuva: Riikka Rautiainen/ Yle

Metsien vapaaehtoinen suojelu on lyönyt läpi toden teolla Lapissa. Lähes kaikki aloitteet tulevat suoraan maanomistajilta eikä heitä tarvitse maanitella mukaan.

Projektipäällikkö Noora Raasakka Lapin ELY-keskuksesta sanoo, että usein käy vielä niin, että suojeltava ala kasvaa, kun kohteita käydään läpi rauhassa tilalla.

– Ihmisillä on suojeluun on pääsääntöisesti tunnepohjainen syy, mutta on myös paljon luontotietoisia maanomistajia, jotka tunnistavat harvinaiset, arvokkaat lajit oman tilan metsistä ja haluavat, että ne suojellaan.

Liikkeelle omasta halusta

Metsänomistajalle maksetaan suojelusta korvaus, joka on verotonta tuloa. He arvostavat myös ilmaisia palveluita, joita tulee vapaaehtoisuuden kylkiäisenä, kun kohteen sopivuutta arvioidaan.

Kaikkein tärkeintä on kuitenkin oma halukkuus, nyt ei suojella pakon edessä.

– Osa maanomistajista muistelee vielä Natura-suojeluohjelmaa eikä aina niin hyvällä. Mutta nyt näitäkin maanomistajia, joilta on maita aikoinaan viety suojeluun vastoin tahtoa, on lähtenyt omaehtoisesti mukaan. Maanomistajuuden säilyminen itsellä on tärkeä seikka, nyt ei hankita maita valtiolle väkisin, painottaa Raasakka.

Suojelun piiriin tarjotaan alueita laidasta laitaan. Osa on hyvinkin laajoja ja toiset pieniksi pirstaloituneita palstoja.

Etelä-Lapissa arvokkaimpia ovat luonnontilaiset metsät sekä puuntuotannon kannalta haastavat kohteet kuten esimerkiksi puustoiset suot ja louhikot.

Ripeässä tahdissa

Suojelukorvauksia on maksettu jo pelkästään Lounais-Lapin alueella  parina viime vuonna yli 2,5 miljoonaa euroa.

Päätökset suojelualueista syntyvät ripeässä tahdissa, koska valtakunnallista Metso-suojeluohjelmaa toteutetaan Lapissa erillisen NATNET (siirryt toiseen palveluun)-hankkeen turvin.

- Pystymme nyt tekemään tavanomaista enemmän töitä Metson eteen sekä toteuttamaan lisäksi luonnonhoitosuunnittelua, ennallistamistöitä ja käymään läpi nopealla aikataululla läpi meille tulevat suojeluhakemukset, toteaa Raasakka.

EU:n myöntämällä lisärahalla on palkattu esimerkiksi viisi ihmistä lisää tekemään töitä vapaaehtoisen suojelen parissa.

– Meillä ei jää hakemukset makaamaan mihinkään pinoon vaan ne otetaan heti käsittelyyn. Toki jotkut tilat vievät enemmän aikaa, kun tehdään maastotöitä ja toiset voidaan käydä läpi nopeammin, kun niistä on olemassa hyvät pohjatiedot, luonnehtii Raasakka.

Lounais-Lapissa metsänomistajien kanssa tehdään pysyviä suojelupäätöksiä, mutta valtakunnallisessa METSO (siirryt toiseen palveluun)-ohjelmassa vaihtoehtona on myös määräaikainen suojelu tai metsäpalstan myyminen.