1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Kotimaan uutiset

Suomen luonnonsuojeluliiton Lapin piiri teki rikosilmoituksen Natura-kairauksista

Piiri pyytää poliisia tutkimaan, onko kaivosyhtiö Sakatti Mining syyllistynyt lainvastaiseen toimintaan syväkairaamalla Sodankylässä Viiankiaavan soidensuojelu- ja Natura-alueen rajalla ilman malminetsintälupaa.

Kotimaan uutiset
Kaivosyhtiö Anglo-Americanin väki tutki Sodankylän Viiankiaavan maaperää tammikuussa 2011
Kaivosyhtiö Anglo-Americanin väki tutki Sodankylän Viiankiaavan maaperää tammikuussa 2011.AngloAmerican

Suomen luonnonsuojeluliiton Lapin piiri pyytää poliisia tutkimaan, onko kaivosyhtiö AA Sakatti Mining Oy syyllistynyt kaivoslain vastaiseen toimintaan. Piirin mukaan yhtiö on syväkairannut Sodankylän Viiankiaavan soidensuojelu- ja Natura-alueen rajalla ilman malminetsintälupaa.

Lisäksi piiri pyytää poliisia tutkimaan, onko kaivosviranomaisena toimiva Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) kaivososasto syyllistynyt virkavelvollisuuden rikkomiseen jättämällä tutkimatta piirin ilmoittaman syväkairaustoiminnan.

Piiri pyytää poliisia myös tutkimaan, onko AA Sakatti Mining Oy yrittänyt harhauttaa Lapin luonnonsuojelupiiriä ja viranomaisia ilmoittamalla alun perin, että se on kairannut vain yhden reiän viistoon Natura-alueen alle.

Kymmenen vuoden etsinnät

Konsulttiyhtiö Golder Associatesin helmikuussa 2014 laatiman raportin mukaan se on kairannut vuosina 2012–2013 kaikkiaan 25 kappaletta 800–1200 metrin pituisia kairausreikiä viistoon Natura-alueen alle ja paikallisten asukkaiden mukaan toiminta on jatkunut ainakin vuoden 2014 maaliskuun loppuun saakka.

Rikosepäily on tapahtunut Viiankiaavan suojelualueen länsirajalla Kärväslammen eteläpuolella.

Kansainväliseen kaivosyhtiöön Anglo American Exploration B.V. konserniin kuuluva AA Sakatti Mining Oy on tehnyt etsintätöitä Viiankiaavan soidensuojelu- ja Natura-alueella vuodesta 2004 lähtien. Tähän mennessä kaivosyhtiö on kairannut Natura-alueella 145 kairausreikää.

Tällä hetkellä Sakatti Miningillä ei ole malminetsintälupaa voimassa Viiankiaavan soidensuojelu- ja Natura-alueella, koska korkein hallinto-oikeus palautti ympäristöministeriölle soidensuojeluasetuksen perusteella annetun malminetsintäluvan.

Lisäksi Lapin piiri, Metsähallitus ja Lapin ELY-keskus ovat valittaneet kesäkuussa 2013 Tukesin kaivoslain perusteella myöntämästä malminetsintäluvasta Rovaniemen hallinto-oikeuteen.

Lue seuraavaksi