1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. luonto

Polku opastaa luonnon arvokohteisiin

Tervolan Kätkävaaraan on perustettu uusi luontopolku. Kahden kilometrin mittainen reitti täydentää alueella jo olemassa olevaa reitistöä. Uusi luontopolku on rakennettu viime talvena vapaaehtoisesti suojellulle alueelle.

Luonto
Ihmisiä juttelemassa.
Projektipäällikkö Noora Raasakka ja suunnittelija Eerika Tapio jututtavat Terttu ja Vesa Hjelmeroosia, jotka ovat lähdössä uudelle luontopolulle ensimmäistä kertaa.Riikka Rautiainen/ Yle

Arvokkaat luontokohteet ovat helposti ulkoilijoiden ulottuvilla Tervolassa. Kätkävaaraan on tehty uusi luontopolku alueelle, joka suojeltiin viime talvena vapaaehtoisesti.

Yli 80 hehtaarin suojelualueella on runsaasti arvokkaita luontotyyppejä, joista polun varrella on kattava läpileikkaus. Projektipäällikkö Noora Raasakka sanoo, että kalkkipitoinen maaperä tuo oman lisänsä Kätkävaaran alueen luonnolle ja lajistolle.

– Täältä löytyy paljon uhanalaisia lajeja kuten esimerkiksi tikankonttia ja neidonkenkää, mutta myös uhanalaisia sammallajeja.

Tavoitteena luonnontilainen metsä

Luonnossa liikkujien toivotaan pysyvän merkityllä reitillä, jotta arvokkaat esiintymät eivät tuhoutuisi.

Tavoitteena on, että tälle alueelle saadaan aikanaan luonnontilainen metsä. Alue kulotetaan loppukesästä, jos sää sallii.

Noora Raasakka

Arvokohteita ei ole kuitenkaan piilotettu mahdollisilta ilkivallan tekijöiltä, vaan opastetauluissa kerrotaan, mitä mistäkin kannattaa etsiä. Kahden kilometrin reitti kulkee esimerkiksi Natura-suojelualueen läpi.

Ulkoilijat näkevät myös, miten alue muuttuu ennallistamisen ansiosta. Lapin ELY-keskuksen hallinnoiman NATNET Life + -hankkeen lähiajan suunnitelmissa on ennallistaa ainakin yksi letto sekä kulottaa metsää laajalta alueelta.

– Tavoitteena on, että tälle alueelle saadaan aikanaan luonnontilainen metsä. Alue kulotetaan loppukesästä, jos sää sallii, sanoo Raasakka.

Opastetauluja lapsia varten

Uusi lyhyt luontopolku sopii hyvin esimerkiksi koululaisille. Lapsia varten reitin varrelle on pystytetty opastauluja, joissa kerrotaan alueen luonnosta ja lajistosta.

– Tältä alueelta kannattaa bongata esimerkiksi kuukkeleita, palokärkiä ja metsäkanalintuja, luonnehtii suunnittelija Eerika Tapio.

Ulkoilijoita varten taukopaikasta löytyy opastekirja, johon kävijöiden toivotaan jättävän jälkensä. Uudelle reitille toivotaan esimerkiksi koululaisia, joille se on sopiva päiväkohde. Isompia varten samalla alueella on pidempi seitsemän kilometrin reitti ja liikuntarajoitteiset voivat kiertää metsälammen.

– Iso metsäyhtiö on tehnyt Metso-suojelusopimuksen tälle alueelle ja antanut luvan luonnonhoitotöihin sekä luontopolun tekoon. Lisäksi tässä samalla alueella on valtion maita ja yksityisten maita, joten on tämmöinen aika harvinaista, toteaa Raasakka.