Säteilyturvakeskuksen mittausautossa radioaktiivista cesiumia – työntekijät ja mitattavat altistuivat

STUK teki Padasjoella seurantatutkimusta Tsernobylin vuosikymmenten takaisen ydinvoimalaonnettomuuden vuoksi. Tarkoitus oli mitata radioaktiivisen cesiumin määrää paikallisissa. Säteilyturvakeskuksen omat työntekijät ja mitattavat padasjokelaiset altistuivat kuitenkin säteilylle.

Säteilyturvakeskus
STUK -kyltti säteilyturvakeskuksen seinässä.
Yle

Säteilyturvakeskuksen (STUK) työntekijöitä altistui Padasjoella radioaktiiviselle säteilylle. Altistuminen tapahtui, kun STUK teki Padasjoella mittauksia radioaktiivisen cesiumin määrästä luonnonantimia kuten marjoja ja sieniä syövissä ihmisissä.

Mittaukset liittyivät 28 vuoden takaisen Tsernobylin ydinvoimalaonnettomuuden seurantatutkimuksiin.

Työntekijät havaitsivat laboratoriossa normaalia enemmän radioaktiivista cesiumia. Säteilyn lähteeksi paljastui lyijysuojus, jossa säilytettiin laitteiston tarkastuksessa käytettyä säteilylähdettä. Säteilyturvakeskuksen mukaan laboratorio on puhdistettu eikä säteilystä ole aiheutunut vaaraa ihmisten terveydelle.

Suojusta käsitelleiden työntekijöiden arvioidaan saaneen enintään 15 mikrosievertin suuruisen säteilyannoksen. Syy säteilysuojan saastumiseen ei ole tiedossa.

Yhteensä säteilylle altistui kolme Säteilyturvakeskuksen työntekijää ja 13 mittaukseen tullutta padasjokelaista. Mittauksiin osallistui yli 50 padasjokelaista.