Vanhusten hoitolaitoksille voidaan määrätä pelastusharjoitus

Poistumisturvallisuusselvitysten vanhusten hoitolaitoksissa ja palvelutaloissa täytyy olla ajan tasalla viimeistään kesäkuun loppuun mennessä. Viranomainen haluaa varmistaa suunnitelmien käytännön toimivuuden ja voi tarvittaessa määrätä pelastusharjoituksen.

Kotimaa
Osastonhoitaja Ulla-Maija Lehto kertoo palomies Kjell Norrgårdille minkälaisesta tilanteesta on kyse.Jarkko Heikkinen/YLE

Vanhusten hoitolaitoksissa ja palvelutaloissa on pitänyt päivittää poistumisturvallisuusselvitys viimeistään tähän päivään mennessä. Selvityksessä käydään läpi, miten rakennuksesta poistutaan tulipalo- tai muussa hätätilanteessa. Pelastusviranomainen valvoo selvityksiä vuosittain tehtävien palotarkastusten yhteydessä.

Uusi pelastuslaki antaa viranomaiselle myös uuden puuttumiskeinon: jos suunnitelma vaikuttaa puutteelliselta, voi viranomainen määrätä hoitolaitokseen esimerkiksi pelastusharjoituksen.

– Uuden lain myötä ajatus on, että viranomaisen pitää varmistaa suunnitelmien toimivuus myös käytännössä, sanoo vt. pelastusjohtaja Harri Setälä Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitokselta

Muutenkin rakennuksesta poistumista kannattaa harjoitella kahden-kolmen vuoden välein, Setälä ohjeistaa.

– Sehän on a ja o kaikissa tulipalotilanteissa, että on ennalta harjoiteltu. Harjoittelulla selvitykseen saadaan tietoa siitä miten pelastautuminen tulipalotilanteessa hoituu.