Miljoona kiloa enemmän kalaa vuodessa – ruokakalan kasvatus rajussa nousussa

Viljellyn ruokakalan tuotanto kasvoi noin miljoonalla kilolla vuodesta 2012 vuoteen 2013. Tuotannon arvo nousi reilulla 11 miljoonalla eurolla.

Kotimaa
Kirjolohen paloja.
Jyrki Lyytikkä / Yle

Suomessa kasvatettiin noin 13,6 miljoonaa kiloa kalaa ihmisravinnoksi viime vuonna. Määrä on noin miljoona kiloa suurempi kuin vuonna 2012.

Selvästi eniten kasvatettiin kirjolohta. Sitä tuotettiin 12,2 miljoonaa kiloa, ja sen tuotannon kasvu selittää lähes koko ruokakalan tuotannon kasvun. Kasvua oli lähes miljoona kiloa. Kirjolohen mätiä tuotettiin elintarvikkeeksi 0,4 miljoonaa kiloa.

Viljeltyä siikaa tuotettiin 1,2 miljoonaa kiloa, lähes yhtä paljon kuin vuonna 2012. Muita viljeltyjä ruokakalalajeja olivat taimen, nieriä, sampi ja kuha. Niiden tuotanto oli vähäistä, yhteensä noin 0,2 miljoonaa kiloa.

Kirjolohen tuotannon arvo oli 46,8 miljoonaa euroa ja siian 7,8 miljoonaa euroa. Koko ruokakalatuotannon arvo oli yhteensä 56 miljoonaa euroa, joka oli noin 11,4 miljoonaa euroa suurempi kuin vuonna 2012. Muutos selittyy tuotannon kasvulla, mutta pääosin kirjolohen sekä kirjolohen mädin tuottajahintojen nousulla.

Pääosa tuotetaan merialueilla

Kasvatetusta ruokakalasta 84 prosenttia tuotettiin merialueilla: Ahvenanmaalla 6,1 miljoonaa kiloa, Lounais-Suomen rannikolla ja saaristossa runsas 4,3 miljoonaa kiloa ja muilla merialueilla noin 1,0 miljoonaa kiloa. Sisämaassa tuotettiin 2,1 miljoonaa kiloa kalaa elintarvikkeeksi.

Tiedot perustuvat Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen Vesiviljely 2013 -tilastoon. Tilastoinnin kohderyhmänä olivat kaikki kalan- ja ravunviljelylaitokset. Vesiviljelytilaston tietokanta ja lisätiedot löytyvät täältä (siirryt toiseen palveluun).