Valio ja Kilpailuvirasto ajautuivat sanasotaan

Kilpailuvirasto selvitti nettisivuillaan, miksi se halusi markkinaoikeudelta Valiolle rangaistuksen saalistushinnoittelusta. Valion toimitusjohtaja Pekka Laaksonen katsoo toimittajille lähettämässään sähköpostissa viranomaisten luoneen sähköpostien ympärille rakennetun tarinan ja muistuttaa viraston ylijohtajan konsultoineen yhtiötä hinnanalennuksesta.

talous
Maitotölkkejä liukuhihnalla Valion Jyväskylän meijerissä.
Jarkko Riikonen / Yle

Viime viikolla jättisakot saanut meijeriyhtiö Valio ja Kilpailuvirasto ovat ajautuneet harvinaiseen sähköpostisotaan. Kilpailuvirasto julkaisi yllättäen maanantaina nettisivullaan omia näkökulmiaan markkinaoikeuden Valio-päätökseen. Valion toimitusjohtaja Pekka Laaksonen puolestaan hämmästelee, miksi osa Valion johdon sähköposteista ja näkökulmista jätettiin tutkinnassa huomiotta.

Markkinaoikeus mätkäisi viime viikolla meijerijätti Valiolle 70 miljoonan euron seuraamusmaksun määräävän markkina-aseman väärinkäytöstä vuosina 2010-2012.

Kilpailuvirasto kertoo nettisivuillaan muun muassa siitä, miksi Valion saama tuomio on tärkeä ja kuluttajien edun mukainen. Viraston mukaan suomalaisten kuluttajien etu on, että markkinoilla toimii useita keskenään kilpailevia yrityksiä.

Arla ei ainoa kärsijä

Kilpailu- ja kuluttajaviraston mukaan Valion menettely vahingoitti sen pääkilpailijan Arlan lisäksi merkittävästi alalla toimivien kotimaisten pienmeijereiden toimintaedellytyksiä.

Virasto sanoo puuttuneensa Valion menettelyyn, koska jatkuessaan saalistushinnoittelu olisi johtanut siihen, että Valio olisi saavuttanut käytännössä monopoliaseman perusmaitomarkkinoilla. Monopoliasemassa Valio olisi voinut nostaa maidon hinnan Suomessa vielä korkeammaksi, kuin se oli ennen saalistushinnoittelun alkamista.

Valion toimitusjohtaja Pekka Laaksonen puolestaan arvostelee omissa useille tiedotusvälineille tänään lähettämissään sähköposteissa markkinaoikeuden päätöstä.

Laaksonen: Sähköposteihin perustuva tarina

Laaksonen perustelee julkituloaan sillä, että viranomaisten sähköpostien ympärille rakentama tarina on saanut julkisessa keskustelussa ja jopa markkinaoikeudessa kovasti merkitystä.

Laaksonen kummastelee myös sitä, että jos maidon hinnoittelua koskevat sähköpostit olivat tärkeä osa tutkintaa, miksi osa Valion johdon tärkeistä sähköposteista ja muistioista jätettiin täysin huomiotta. Laaksonen viittaa mm. siihen, että maitomarkkina ei ole kansallinen, vaan pohjoismainen.

Laaksonen esittelee sähköposteja, joiden mukaan hän on keskustellut ennen hinnoittelupäätöksiä Kilpailu- ja kuluttajaviraston ylijohtajan Juhani Jokisen kanssa. Laaksosen mukaan Valion johdolla oli hyvä syy olettaa, että saalistusmarkkinoinnista ei Arlaa vastaan taisteltaessa olisi kysymys.

Laaksosen mukaan ylijohtaja Juhani Jokinen oli todennut heidän keskinäisessä tapaamisessaan, että Valion tuottajahintaan sisältyvää voitto-osuutta tuskin pidetään muuttuvana kustannuksena.

Tukkuhinta ei kattanut raaka-ainekustannuksia

Käytännössä kyse on siitä, että Kilpailu- ja kuluttajavirasto katsoi Valion painaneen maidon tukkuhinnan todellisen raaka-ainekustannuksen alapuolelle.

Valion raaka-aine kustannukseksi katsotaan maidon tuottajille maksettava tuottajahinta. Nestemäisen maidon lisäksi tuottajahintaan vaikuttavat esimerkiksi juustojen ja jugurttien myynnistä saatavat tuotot. Jugurteista ja juustoista saatavat tuotot nostavat maidon tuottajahintoja, vaikka nestemäisen maidon hinta muutoin pysyisi ennallaan.

Näiden lisätulojen turvin Valio pystyi painamaan nestemäisen maidon tukkuhintaa alas, mutta pystyi samaan aikaan pitämään maidon tuottajille maksettavan hinnan ennallaan.

Valion toiminnan seurauksena myös kilpailija Arla sai tukkuun myymästään maidosta alemman hinnan. Tämän hinnan laskun tavoitteena oli savustaa Arla Suomen nestemaito markkinoilta.

Viraston mukaan myös asiakirjanäyttö osoitti, että Valio itse arvioi pystyvänsä ajamaan Arlan niin ahtaalle, että yhtiö näkee kannattavammaksi luopua ruotsalaisen maidon maahantuonnista ja supistuu marginaaliseksi toimijaksi tai sulkeutuu kokonaan pois markkinoilta ja Valio pystyy saavuttamaan tavoittelemansa 80 prosentin markkinaosuuden.

Olennainen voi olla erilaista

Riitapukarit näyttävät kuitenkin puhuvan ainakin osin myös eri asioista.

Sekä markkinaoikeus että Kilpailu- ja kuluttajavirasto katsoivat, että Valion menettelyn lainmukaisuuden arvioimiseksi ei ollut olennaista selvittää, onko raakamaito Valiolle kiinteä vai muuttuva kustannus tai sisältääkö Valion tuottajilleen maksama tilityshinta voitonjakoa.

Olennaista niiden mukaan sen sijaan oli arvioida kustannuksia yhtä tehokkaan kilpailijan toimintaedellytysten kannalta. Näin arvioituna Valion toiminta on ollut kilpailulain vastaista määräävän aseman väärinkäyttöä, koska viranomaisten ja markkinaoikeuden mukaan yhtä tehokas kilpailija ei olisi voinut toimia markkinoilla kannattavasti Valion soveltamalla hintatasolla.

Valion toimitusjohtajan Pekka Laaksosen mukaan Valio teki hinnoittelupäätöksensä vastatakseen koventuneeseen maidon tuontikilpailuun.

Laaksonen katsoo, että viraston ja oikeuden sähköposteille antama merkitys on mielikuvamarkkinointia. Saman hän sanoo koskevan seuraamusmaksun suuruutta.

– Jos Kilpailu- ja kuluttajavirasto olisi kertonut ylijohtajansa konsultoineen muutama viikko ennen hinnanlaskua Valiota kilpailuun vastaamisen sallitun hinnanalennuksen mitoittamista tavalla, jota Valio noudatti, olisi mielikuva tapahtumista ollut hyvin erilainen kuin nyt. Valion strategia oli saada menetetyt kaupat takaisin lainmukaisin keinoin, Laaksonen kirjoittaa.