Hyppää sisältöön

Melu aiheuttaa vakavia sairauksia

Melulla on yhteys sydän- ja verisuonisairauksiin sekä painonnousuun. Meluherkillä ihmisillä melu myös nostaa riskiä jäädä työkyvyttömyyseläkkeelle.

Kuva: Mika Moksu / Yle

Meluherkkyys lisää merkittävästi riskiä jäädä ennenaikaiselle työkyvyttömyyseläkkeelle. Tämä käy ilmi tuoreesta suomalaisesta kaksostutkimuksesta, kertoo melututkija, työterveyshuollon erikoislääkäri Marja Heinonen-Guzejev.

- Meluherkkys lisää työkyvyttömyyseläkkeen riskiä yli 40 prosenttia. On siis hyvä kiinnittää lisää huomiota työpaikkojen meluntorjuntaan sekä meluherkkyyteen työteveyshuollossa, sanoo Heinonen-Guzejev.

Meluisassa työpaikassa meluherkkien työsuoritukset ja erilaiset kognitiiviset toiminnot, kuten muistaminen ja oppiminen, jäävät muita heikommiksi.

Meluherkkyys on yleistä: suomalaistutkimusten mukaan meluherkkiä ihmisiä on yli kolmannes, ulkomaisten tutkimusten mukaan jopa puolet. Miehet ovat useammin meluherkkiä kuin naiset.

Tunnetusti kova melu vahingoittaa kuuloa, mutta melulla on paljon muitakin terveysvaikutuksia. Melun voimakkuus selittää vain osan meluherkkien haitoista.

- Melun voimakkuus, äänitaso selittää vain noin viidenneksen melun häiritsevyydestä, sanoo Marja Heinonen-Guzejev.

Melu lihottaa

Uuden ruotsalaisen ja norjalaisen tutkimuksen mukaan melu voi lisätä myös lihavuutta. Jokainen kymmenen desibelin kasvu melussa lisää vyötärön mittaa sentillä. Melu aiheuttaa ihmisessä hormoni-cocktailin jopa tämän itsensä tiedostamatta.

- Melualtistus näyttäisi vaikuttavan siten, että paino nousee. Erään toisen tutkimuksen mukaan taas jos äiti altistuu melulle, sillä voi olla sikiön painoa pienentävä vaikutus, sanoo Marja Heinonen-Guzejev.

Matalalla syntymäpainolla puolestaan on yhteys tuleviin pitkäaikaisiin terveysvaikutuksiin kuten verenpaineeseen ja diabetekseen. Maailman terveysjärjestön WHO:n listaamia yleisiä meluvaikutuksia ovat paitsi hermostuneisuus ja stressi, myös uniongelmat ja unettomuus sekä sydän- ja verisuonitaudit. Toisin kuin usein sanotaan, ihminen ei myöskään totu meluun.

- On todettu pitkäaikaisen liikennemelualtistuksen selvä yhteys verenpainetautiin ja sepelvaltimotautiin sekä myös infarkteihin jo monissa tutkimuksessa. Se liittyy myös aivohalvausriskiin ikääntyneillä henkilöillä, sanoo melututkija Marja Heinonen-Guzejev.

Matalakin melutaso vahingoittaa

Vakavien sairauksien yhteydessä puhutaan pitkäaikaisesta liikennemelualtistuksesta.

- Verenpaineen osalta tämä tarkoittaa yli 50 desibelin ja sepelvaltimotaudissa 60 desibelin melualtistusta. Mitä pidempi altistus ja kovempi melutaso, sitä suurempia sairastumisriskit ovat, sanoo Marja Heinonen-Guzejev.

Nämä melurajat ovat melko hiljaisia, sillä esimerkiksi normaali toimistomelu on noin 50 desibeliä ja tavallinen keskustelutaso 60 desibeliä. Oppiminen ja muisti häiriintyvät vieläkin pienemmässä melussa, jo 40 desibelissä ja uni sitäkin vähäisemmässä melussa.

Melun ja tautien yhteys syntyy lähinnä kahta tietä: stressihormoneista, kuten adrenaliinista ja kortisolista, sekä toisaalta univaikeuksien kautta.

- Kun nukkuu huonosti, sillä on huono vaikutus sydän- ja verenkiertoelimistöön. Ja koska melu on stressitekijä, se nopeuttaa pulssia, nostaa verenpainetta ja lisää stressihormonien eritystä. Kun tila jatkuu pitempään, siitä voi kehittyä verenpainetauti, sanoo lääketieteen tohtori, melututkija Marja Heinonen-Guzejev.