Lääkäri: Hoidon odottaminen on aina turhaa

Suomen potilasturvallisuusyhdistyksen puheenjohtajan, lääkärinä toimivan Ermo Haaviston mukaan potilaiden hoitovirheistä raportoiva uusi blogi on hyvällä asialla. Hän on kuitenkin täysin eri mieltä siitä, Suomen terveydenhuollon hyvä maine olisi pelkkä illuusio.

Kotimaa
Nainen pitelee kasvoistaan kiinni uupuneena.
EPA

Älä sairastu vakavasti Suomessa -blogi on julkaissut viime kuukausina useita tositarinoita ihmisistä, jotka ovat parantumattomasti sairaita viivästyneen hoidon tai väärän diagnoosin vuoksi. Suomen potilasturvallisuusyhdistys suhtautuu blogiin suopeasti.

– En näe tätä niin, et se olisi ammattilaisten näkökulmasta jotenkin haitallista tai tuomitsevaa. Näkemys ei välttämättä ole objektiivinen eikä koko totuus, mutta ne ovat potilaiden tarinoita ja kokemuksia. Niihin pitää suhtautua täydellä vakavuudella, potilasturvallisuusyhdistyksen puheenjohtaja Ermo Haavisto sanoo.

Haavisto muistuttaa, että koko potilasturvallisuustyön idea lähtee paitsi potilasvahinkoon johtaneiden tapahtumien myös vaaratilanteiden raportoinnista. Tällä hetkellä sosiaali- ja terveydenhuollossa on käytössä on järjestelmä, jonka kautta potilas tai henkilökunta voi anonyymisti ilmoittaa vaaratilanteista.

– Ne pitää pyrkiä jollain tavalla onkimaan esille, jotta toimintaa voidaan kehittää.

Esimerkiksi Kymenlaaksossa raportoidaan vuosittain 7 000–8 000 vaaratilannetta.

Viiveet hoitoonpääsyssä suurin ongelma

Myös Kymenlaakson Carean johtajaylilääkärinä toimiva Haavisto ei näe vääriä tai viivästyneitä diagnooseja julkisen terveydenhuollon suurimpana ongelmana. Hänen mielestään terveydenhuollossa pitäisi keskittyä hoitoonpääsyn nopeuttamiseen.

– Potilaiden kannalta puolen vuoden hoitotakuu on aivan liian pitkä. Odottamisesta ei ole mitään hyötyä, vaan käytännössä vain haittaa. Usein sairaus ei etene ja voidaan turvallisesti odottaa, mutta jos ongelma on vaikkapa kipu, niin koko odotusaika on kipua.

Blogistien väitettä Suomen terveydenhuollon heikosta tilasta ja lääkärien osaamattomuudesta Haavisto ei allekirjoita.

– Olen täysin eri mieltä. Kaikki tilastot osoittavat Suomen terveydenhuollon korkean tason verrattuna muihin EU-maihin.

"Suomi on maailman huipulla"

Haavisto myöntää, että terveydenhuollon tasoa kuvaavia mittareita on melko vähän. Yksittäisiä kehitettäviä osa-alueita hän ei kuitenkaan Suomesta löydä.

– Jos katsoo sairaalakuolleisuutta, hoidon tuottavuutta, imeväiskuolleisuutta ja syöpien hoitotuloksia, niin Suomi on maailman huipulla.

Potilasvakuutuskeskus sai viime vuonna noin 7 800 potilasvahinkoilmoitusta. Korvattavia potilasvahinkoja oli noin 2 400.