Lassila & Tikanoja ylityöjutun vapauttavasta päätöksestä: "Tyytyväinen, prosessi ollut raskas"

Lassila & Tikanojan entisiä ja nykyisiä työnjohtajia tuomittiin työaikarikkomuksista pieniin sakkoihin. Ketään syytetyistä ei tuomittu työturvallisuusrikoksesta. Oikeus hylkäsi myös syyttäjän vaatimuksen 50 000 euron yhteisösakosta.

Kotimaa
Roska-auto kaataa jätepaperia jätteenkäsittelylaitoksella
Jan Hynnä / Yle

Huoltoyhtiö Lassila & Tikanojan yhteiskuntasuhdejohtaja Jorma Mikkonen on tyytyväinen yrityksen ylityöjutussa saamaan vapauttavaan tuomioon, kun vertaa sitä tapauksen alkuasetelmiin.

– Ei tässä silti pystytä hirveästi iloitsemaan. Kyllä tämä oli raskas prosessi yhtiölle ja ennen kaikkea esimiehille.

Alunperin jutussa oli syytettynä kaikkiaan 21 henkilöä, mutta osan kohdalla syytteistä luovuttiin jo aiemmin. Muun muassa yhtiön entinen ja nykyinen toimitusjohtaja eivät olleet asiassa tuomiolla.

Mikkonen sanoo, että yritys on muuttanut toimintatapojaan asian tultua julki vuonna 2012, eikä vastaava ole enää mahdollista.

– Tehostimme raportointia, valvontaa ja seurantaa. Uudistimme myös ohjeita. Ennen kaikkea koulutimme esimiehiä tässä asiassa.

Viisi Lassila & Tikanojan entistä ja nykyistä työjohtajaa sai Helsingin käräjäoikeudessa tuomion työaikarikkomuksista. Kolme heistä sai pienet sakkorangaistukset, joiden määrä vaihtelee 100 eurosta 400 euroon. Kaksi jätettiin tuomitsematta rangaistukseen.

Oikeus hylkäsi kaikki syytteet työturvallisuusrikoksista. Yhtiön lisäksi syytteessä oli 12 henkilöä.

"Paljon inhimillisiä piirteitä"

Lassila & Tikanojan ylityöjutun syyttäjä Jaakko Tapala Helsingin kihlakunnan syyttäjänvirastosta yllättyi ensin oikeuden päätöksestä hylätä valtaosa syytteistä. Käräjäoikeus sivutti myös syyttäjän vaatimuksen 50 000 euron yhteisösakosta.

Tutustuttuaan oikeuden päätökseen paremmin Tapalalta löytyi myös ymmärystä tuomiolle.

– Jouduimme karsimaan syytteitä, kun puolustus esitti näyttöä siitä, etteivät syytteessä olevat työtunnit pidä paikkaansa. Siellä maksettiin urakkaluontoisesti palkkaa, eli vaikka 15 minuuttia tehtiin todellista työtä, niin saatiinkin tunnin palkka, mikä näkyi sitten tunnin ylitöinä.

Yhteisösakkoa ei määrätty, sillä kaikki työturvallisuutta koskeneet syytteet hylättiin.

– Varmuutta ei ole kaikista työtunneista, joita syyte koskee. Niinpä ei voitu arvioida, onko ylitöitä riittävä määrä, että tämä voitaisiin katsoa työturvallisuusrikokseksi, Tapala toteaa.

Tapala miettii vielä valitetaanko käräjäoikeuden tuomiosta. Hän sanoo tapauksen olleen hänen urallaan poikkeuksellinen suurten ylityömäärien takia.

– Tämä oli myös siinä mielessä poikkeuksellinen tapaus, että tässä oli paljon inhimillisiä piirteitä. Kaikki, jotka tekivät ylitöitä sanoivat, että he halusivatkin tehdä ylitöitä.

Yhdellä huoltomiehellä oli yli tuhat tuntia ylitöitä vuodessa, kun laki sallii 250 tuntia.

Juttua muokattu syyttäjän uusien kommenttien pohjalta.