Käräjäoikeus hylkäsi valtaosan Lassila & Tikanojan ylityöjutun syytteistä

Syyttäjä vaati yhtiön nykyisille ja entisille esimiehille rangaistusta työturvallisuus- ja työaikarikkomuksista. Yhtiölle vaadittiin myös 50 000 euron yhteisösakkoa.

Kotimaa
Lassila&Tikanoja-yhtiön auto yhtiön toimittilojen ulkopuolella.
Yle

Helsingin käräjäoikeus on hylännyt suurimman osan syytteistä ympäristön- ja kiinteistönhuoltoyhtiö Lassila & Tikanojan ylityöjutussa.

12:ta yhtiön nykyistä ja entistä esimiestä syytettiin työturvallisuusrikoksista ja työaikarikkomuksista. Lisäksi Lassila & Tikanojalle vaadittiin 50 000 euron yhteisösakkoa.

Syytteet työturvallisuusrikoksista hylättiin kaikkien syytettyjen kohdalla. Viisi henkilöä tuomittiin työaikarikkomuksista. Heistä kolme sai sakkotuomiot, kaksi jätettiin rangaistukseen tuomitsematta.

Käräjäoikeus totesi useiden työntekijöiden tehneen työaikalain sallimaa enimmäismäärää enemmän ylitöitä vuosina 2009-2012. Suurin ylityömäärä oli yli tuhat tuntia vuodessa, kun maksimi on 250 tuntia. Suuret ylityötunnit johtuivat runsaasta lumentulosta.

Lassila & Tikanojaan kohdistunut yhteisösakkovaatimus hylättiin jo sillä perusteella, että yhteisösakkoa ei voida tuomita työaikarikkomuksen johdosta. Yhteisösakko olisi voinut seurata työturvallisuusrikoksesta.

Valtio velvoitettiin korvaamaan vastaajien oikeudenkäyntikuluja yhteensä yli 180 000 euron arvosta.