Seksikaupan pykäliä halutaan tiukentaa

Esitysluonnoksessa korotettaisiin teon enimmäisrangaistus kuudesta kuukaudesta yhteen vuoteen.

Kotimaa

Seksikaupan kohteena olevia henkilöitä halutaan suojella entistä paremmin lainsäädäntöä tiukentamalla.

Oikeusministeriö on lähettänyt lausuntokierrokselle esitysluonnoksen, jonka mukaan seksin osto olisi rangaistava teko myös tuottamuksellisena eli kun ostajalla on ollut syytä epäillä paristusta tai ihmiskauppaa.

Nykyisin on kiellettyä ostaa seksiä parituksen tai ihmiskaupan kohteena olevalta tai alaikäiseltä henkilöltä. Teko on rangaistava tahallisena eli kun ostaja on ollut selvillä ihmiskaupasta tai parituksesta.

Esitysluonnoksessa ehdotetaan teon enimmäisrangaistuksen korottamista kuudesta kuukaudesta yhteen vuoteen.

Seksikaupan kohteena olevan henkilön hyväksikäyttö kriminalisoitiin vuonna 2006. Oikeusministeriölle tehdyn selvityksen mukaan nykyisellä kiellolla parituksen kohteiden ja ihmiskaupan uhrien suojaaminen ei tällä hetkellä toteudu tavalla, jota lakia säädettäessä toivottiin.

Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle syksyn aikana.