Hoitotietoa hyödynnetään heikosti

Sosiaali- ja terveydenhuollossa hyödynnetään heikosti hoitotoiminnasta kerättyä tietoa. Jyväskylän yliopistossa on kehitetty ohjelmisto, joka auttaa hahmottamaan, miten hoito toteutuu ja miten toimintaa voidaan kehittää.

terveys
Potilas tehohoidossa Kuopion yliopistollisessa sairaalassa
Toni Pitkänen / Yle

Terveyskeskuksissa ja sairaaloissa on vuosien aikana koottu mittavat tietovarastot. Hoitolaitosten toiminnan suunnittelussa koottua tietoa kuitenkin hyödynnetään heikosti, toteaa tutkijatohtori Toni Ruohonen.

- Aika paljon kehittämistoimissa nojataan omaan kokemukseen ja toisaalta myös mututuntumaan, ja toki hyödynnetään tietoa, mutta nyt me yritämme tuoda tämän kirjatun tiedon näkyväksi, sanoo Ruohonen.

Ruohonen vetää Jyväskylän yliopistossa tutkimushanketta, jonka tulosten pohjalta on kehitetty uusi tapa hyödyntää tietovarantoja. Kehitetyn ohjelmiston avulla voidaan tutkia, miten hoito on onnistunut ja millaisia hoitopolkuja potilailla on ollut.

- Voidaan katsoa kerääntyneestä tietomassasta vastaavia potilastapauksia, jotka on tulleet samalla oireella hoitoa hakemaan ja katsoa, että miten heidän hoitotoimintansa on organisoitu ja minkälaisia erilaisia vaihtoehtoja olisi, kuvailee Ruohonen.

Ohjelmisto auttaa paitsi paljastamaan hoitopolkujen ongelmakohdat myös ratkaisemaan ne. Virtuaalisen testauksen avulla voidaan välttää raskaat käytännön kokeilut, kertoo Ruohonen.

- Voidaan testata esimerkiksi kuinka henkilöresurssia voitaisiin kohdentaa eri tavoin, minkälaisia vaikutuksia sillä saataisiin, miten henkilöstön kuormittavuutta voitaisiin vähentää ja miten erilaisten arkirutiinien muutokset tulisivat vaikuttamaan toiminnan sujuvuuteen ja mahdollisesti kustannuksiin.

Ohjelmistoa on testattu muun muassa Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä ja sitä on tarkoitus hyödyntää myös uuden sairaalan suunnittelussa.

Hankkeen rahoitus loppuu vuoden vaihteessa, minkä jälkeen tutkimusprojektista polkaistaan pystyyn yritys. Ruohosen mukaan yrityksen alku näyttää lupaavalta. Ohjelmistoa on markkinoitu muun muassa Yhdysvaltoihin.

- Vastaanotto on erittäin positiivinen, tarvetta on hirveän paljon, ja hyviä tuloksia ollaan saatu aikaan, joten tämän pohjalta yritystoiminnan aloittaminen on hyvällä pohjalla.