Virkavelvollisuuden rikkomisesta syytetyt jatkavat Helsingin palveluksessa

Kahdeksan kaupungin työntekijää on saanut syytteet virkarikoksesta runsaat kaksi vuotta sitten murhatun 8-vuotiaan tytön tapauksessa. He jatkavat kaupungin palveluksessa ainakin käräjäoikeuden tuomioon asti.

Kotimaa

Syytetyistä neljä on Helsingin sosiaalityöntekijöitä. Virkavelvollisuuden rikkomisesta syytetään myös neljää Helsingin kaupungin perusterveydenhuollon lääkäriä ja terveydenhoitajaa.

Syytteet eivät tarkoita muutoksia syytettyjen työtehtävissä, vaan he jatkavat töissään ainakin toistaiseksi normaalisti.

– Emme näe aiheelliseksi mitään siirtojärjestelyjä tehdä, eli palvelussuhteisiin ei ole puututtu, sanoo Helsingin sosiaali- ja terveysviraston päällikkö Matti Toivola.

Toivola ei kommentoi, tarkoittaako työntekijöiden mahdollinen syylliseksi tuomitseminen heidän irtisanomistaan.

– En lähde asiassa ennakoimaan. Katsotaan käräjäoikeuden tuomio ensin.

Toivola kuvailee prosessia raskaaksi kaikille työntekijöille.

– En muista vastaavanlaista tapausta. Toivon, että ratkaisut saadaan mahdollisimman pian ja toivon jaksamista tässä raskaassa prosessissa, joka edessä on.

Pääluottamusmies pitää syytteitä vakavina

Helsingin sosiaalivirastossa tapahtuman aikaan pääluottamusmiehenä toiminut Eila Pelttari pitää syytteitä vakavina.

Hänen mukaansa tiedonkulkua sosiaali- ja terveystoimen välillä on edelleen parannettava ja tietyistä asioista on ilmoitettava salassapitovelvollisuuksista huolimatta.

– Terveys- tai sosiaalialan ammattilaisen on sovituilla periaatteilla vietävä asiaa eteenpäin, mikäli hän havaitsee työssään aikuiseen tai lapseen kohdistuvaa väkivaltaa, Pelttari sanoo.