Kustannuspaineet pakottavat maatilat erikoistumaan

Maatilat erikoistuvat nykyään vain tiettyihin tehtäviin. Peltotöiden teettäminen ulkopuolisilla urakoitsijoilla ja tilojen yhteistyö karjankasvatuksessa yleistyvät. Esimerkiksi Torniossa sijaitsevan lypsykarjatilan isäntä myy mullivasikat lihakarjan kasvattajalle. Lehmävasikat hän myy kasvatusnavettaan, josta hän ostaa ne takaisin lypsylehminä.

talous
Navettaa rakennetaan Torniossa.
Kyösti Vaara/ Yle

Tornion Longinpäähän nousevaan navettaan ei hankita kalliita lypsyrobotteja, sillä Seppo Niva ja hänen poikansa Eemeli rakentavat kasvatusnavettaa. Lehmävasikat eli hiehot tulevat Nivan tilalle kasvatettavaksi tiettyyn ikään saakka. Eläimet kuljetetaan Nivan tilalle kolmen kilometrin päästä, jossa sijaitsee Frantin lypsykarjatila.

Nivat ostavat vasikat Frantilta, kun ne ovat kahden kuukauden ikäisiä ja myyvät ne takaisin vajaan kahden vuoden päästä, kun lehmät alkavat olla maidontuotantoon soveltuvassa iässä.

– Kyllä tästä varmasti molemmat hyötyy. Navetassa vapautuu pinta-alaa muuhun käyttöön ja aikaa säästyy paljon lypsykarjan hoitoon, kun saan ulkoistettua hiehonkasvatuksen muualle, toteaa maatalousyrittäjä Janne Frantti.

Mullivasikat viedään toiselle tilalle

Kun hiehot viedään kasvamaan Nivan tilalle, niin mullivasikat viedään toiselle tilalle, Sadinmaalle. Isäntien mukaan maatiloilla täytyy keksiä keinoja, jotta kustannukset pysyvät kohtuullisena, kun tilojen koko on kasvanut.

Esimerkiksi Nivat suunnittelevat, että tulevaisuudessa peltotyöt täytyy antaa ulkopuolisen urakoitsijan hoidettavaksi.

– Kalliit konekustannukset on sellaisia, ettei jokaisella tilalla vaikuta olla monen sadan tuhannen euron arvoisia koneita ja laitteita. Urakoijat hoitavat monta tilaa peräkkäin ja se on kaikkein edullisinta, sanoo Seppo Niva.

Frantin tilalla on jo kokemusta urakoitsijan käytöstä ja johtopäätös on, että omana työnä ei kannata tehdä kaikkea.

– Jos kaikki työt jouduttaisiin tekemään itse, niin työväkeä pitäisi olla tuplamäärä kesäisin siihen verrattuna, minkä verran väkeä on nyt karjanhoidossa, arvioi Frantti.