Viittomakielen tulkit siirtymässä muille aloille - tulkkipula uhkaa

Tulkkitoiminnan yhteistyöryhmä on huolissaan tulkkien siirtymisestä muille aloille. Yhteistyöryhmän verkkokyselyn mukaan lähes 80 prosenttia vastavalmistuneista tulkeista on vakavasti harkinnut ammatinvaihtoa. Uhkana on tulkkipula mahdollisesti jo tulevana syksynä.

Kotimaa
Puhuja ja kaksi tulkkia salin etuosassa.

Kuulovammaisalan tulkkitoiminnan yhteistyöryhmän verkkokysely vahvistaa huhut siitä, että huomattava osa viittomakielen tulkeista on suunnitellut alan vaihtoa.

Kyselyyn vastasi kaikkiaan 263 viittomakielen tulkkia, kun alalla aktiivisesti työskenteviä on noin 500. Vastaajista vain 74 eli 28 prosenttia vastasi, ettei ole lainkaan harkinnut alan vaihtoa. Kaikkiaan 84 viittomakielen tulkkia on joko vaihtamassa tai jo vaihtanut alaa tai suunnittelee sitä aktiivisesti.

Mitä tuoreempi koulutus, sitä useampi on harkinnut alan vaihtoa tai jo vaihtanut muihin töihin. Kyselyyn vastanneista 157 henkeä oli valmistunut vuosia 2006-2014, ja heistä jopa 77 prosenttia oli ainakin vakavasti harkitsemassa alan vaihtoa.

Syynä työpula ja heikentyneet työolot

Suurimmaksi syyksi alan vaihtamiseen kyselyyn vastanneet ilmoittivat ennen kaikkea heikon työtilanteen. Töitä ei riitä kaikille, ja monet joutuvat hakemaan osan toimeentulosta työttömyyskassan kautta.

Myös tulkkien työsuhteet ovat muuttuneet nopeasti. Kun vielä viime vuonna suuri osa päätoimisista tulkeista oli kuukausipalkkaisia on yli puolet nyt tuntipalkkaisia tai yrittäjiä. Taustalla on kuluneen vuoden yt-kierrokset eri yrityksissä, minkä seurauksena kymmeniä kuukausipalkkaisia työsuhteita muutettiin tuntipalkkaisiksi.

Monelle tuntipalkkaiselle jatkuva valmius lähteä töihin lyhyellä varoitusajalla on liian raskasta, kun omaa elämää ei voi suunnitella. Vastaajat kritisoivat myös mm. sitä, että Kelan yksipuoliset säännöt ja muutokset sekä tulkkausvälityksen toimimattomuus syövät tulkkien työmotivaatiota. Harmia aiheuttaa myös kokemus siitä, ettei työn laadulla ole merkitystä työn saannin kannalta.

Uhkana tulkkipula

Jos kyselyn luvut toteutuvat, on luvassa ongelmia palvelun järjestämisessä, Kuurojen Liitosta todetaan.

Liitto on erityisen huolissaan siitä, että jo ennestään tulkkipulasta kärsivässä Pohjois-Suomessa tulkit ovat kaikkoamassa alalta. Kyselyssä 36 prosenttia alueen tulkeista ilmoitti olevansa siirtynyt tai siirtymässä pois alalta ja kolmanneksella asia on käynyt mielessä.

– Mikäli nämä luvut suuremmassakin mittakaavassa todella toteutuvat, meillä ei syksyllä ole riittävästi opiskelutulkkeja kaikille opiskelemaan lähteville eikä varmasti asiointeihinkaan tule riittämään laadukasta tulkkausta, toteaa erityisasiantuntija Marika Rönnber Kuurojen Liitosta.

Tulkkitoiminnan yhteistyöryhmä (TTYR) on viiden järjestön, Kuurojen Liitto ry:n, Kuuloliitto ry:n, Suomen Kuurosokeat ry:n, Suomen Viittomakielen Tulkit ry:n ja Suomen kirjoitustulkit ry:n yhdessä ylläpitämä yhteistyöelin.