OYS leikkaa tehokkaasti

Oulun yliopistosairaalan leikkaustoiminta menestyy hyvin kansallisessa Intensium-vertailussa. OYS on viime vuoden aikana lisännyt leikkaustoimintaa ja kehittänyt leikkauspotilaan hoitoketjua.

Kuva: Yle

Oulun yliopistosairaala on useiden vuosien ajan ollut mukana raskaan kirurgian kansallisessa vertailussa. Leikkaustoiminnan Intensium-vertailussa mukana on 25 suurinta yksikköä Suomesta. OYS sijoittuu selvästi keskiarvon yläpuolelle, kymmenenneksi, ja ero kärkeen ei ole suuri.

OYS:n vahvuuksia on tehokkuus vaativien leikkausten leikkaussaliajan käytössä.

Esimerkiksi isojen aikuiskirurgisten leikkausten vaatimasta saliajasta OYS:n käyttöaste on 44 prosenttia, kun koko maan keskiarvo on 40 prosenttia.

–Viime vuosina on tehty lukuisia parannuksia, joiden ansiosta potilaat tulevat entistä paremmin valmisteltuina leikkaukseen, toteaa OYS:n operatiivisen tulosalueen johtaja Kari Haukipuro.

Esimerkiksi leikkaussaliin tulevien potilaiden valmisteluun käytetään erillisiä tiloja, jolloin kalliimpi leikkaussaliaika voidaan käyttää tehokkaammin. Myös laikkauksiin tarvittavan henkilökunnan mitoistusta ja kokoonpanoa on hienosäädetty.

–Käytössä on myös erityinen 'häntätoiminto', eli leikkaussaliin varataan muutamia potilaita päivittäin, joilla ei ole varsinaista saliaikaa. Ensimmäisenä vapautunut sali hoitaa sitten nämä potilaat, Kari Haukipuro kertoo.

OYS:n operatiivisen tulosalueen leikkausmäärä vuonna 2013 oli kaikkiaan 25.600 kpl käsittäen aikuiskirurgian, neurokirurgian, silmätaudit, korva-, nenä- ja kurkkutaudit ja suu- ja leukakirurgian.