Harjavallan nikkelipäästö Suomen historian suurin

Harjavallassa pääsi viikonloppuna vesistöön yli 30 kertaa enemmän nikkeliä, kuin kaksi vuotta sitten Talvivaarassa. Nykytietojen mukaan vesistöön päässeen nikkelin määrä on suurin koko Suomen historiassa.

luonto
Norilsk Nickelin tehtaan piippu puiden takana Harjavallassa 8. heinäkuuta 2014.
Harjavallassa Satakunnassa sijaitsevalta Norilsk Nickelin tehtaalta pääsi viikonlopun aikana noin 66 tonnia nikkeliä Kokemäenjokeen. Jussi Partanen / Lehtikuva

Harjavallassa pääsi viikonloppuna vesistöön 66 000 kiloa nikkeliä. Kaksi vuotta sitten kohua herättäneessä Talvivaaran vuodossa nikkelin määrä oli 2 000 kiloa. Talvivaarassa ympäristöön pääsi myös muita metalleja.

Talvivaaran vuodon yhteydessä tilannetta verrattiin Viikinmäen puhdistamon nikkelipäästöön vuodelta 2011. Silloin Suomen suurimman nikkelipäästön kerrottiin olleen 900 kiloa.

Pitoisuudet vedessä Talvivaaran luokkaa

Harjavallan vuodon ympäristövaikutuksista ei ole vielä päästy selvyyteen. Ympäristövaikutukset muodostuvat monista tekijöistä, kuten nikkelin pitoisuudesta vedessä ja vesistön kyvystä vastaanottaa tällaisia päästöjä, kertoo yksikön päällikkö Sari Myllyoja Kainuun ELY-keskuksesta.

Myllyojan mukaan Talvivaarassa mitattiin vuodon jälkeen 30-60 milligrammaa nikkeliä litrassa. Mittaukset tehtiin kipsisakka-altaan sisäpuolella.

Ympäröivästä vesistöstä mitatut pitoisuudet nousivat Talvivaarassa maksimissaan 8 milligrammaan litrassa.

Harjavallassa vuodon toteamisen jälkeen tehdyt mittaukset näyttivät 8,8 milligramman lukemia. Tämän jälkeen pitoisuudet ovat laimentuneet.

Vaikuttaa eliöstöön mutta ei kalakantaan?

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen vesistöjen erikoisasiantuntija Harri Helminen arvioi, että Harjavallan nikkelipäästöstä voi olla vaaraa Kokemäenjoen eliöstölle. Nikkelipitoisuudet ovat nyt 400-kertaisia normiarvoihin verrattuna.

Talvivaaran ympäristön kalakannassa ei ole todettu kohonneita nikkelipitoisuuksia.

Klo 15:08 Uutisessa tarkennettu, että 30-60 milligramman pitoisuus on mitattu Talvivaaran kipsisakka-altaan sisäpuolella.