Nuorilla kalliimmat eläkkeet

Eri sukupolvet saavat saman eläketuoton epätasaisesti.

A-studio

1980-luvulla syntynyt sukupolvi maksaa eläkkeistään enemmän kuin suuret ikäluokat. He tulevat saamaan vain 60 prosenttia siitä eläketuotosta, minkä suuret ikäluokat saavat.

- Työeläkemaksu oli viisi prosenttia suurten ikäluokkien palkasta, nyt se on reilut 20 prosenttia palkasta. Ja todennäköisesti eläkemaksujen osuus palkoista nousee edelleen, ellei aika vahvoja uudistuksia tehdä, sanoo Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen tutkimusohjaaja Niku Määttänen.

Suomalainen eläkejärjestelmä on osittain rahastoiva. Kolme neljäsosaa yksityisen sektorin eläkemaksuista menee suoraan nykyisille eläkeläisille ja yksi osa sijoitukseen.

Määttänen on huolissaan tämän vuoden alussa tapahtuneesta käänteestä suomalaisessa eläkemaailmassa. Nykyisin eläkkeitä maksetaan enemmän kuin niitä kerätään.

Vuonna 2005 tehdyssä eläkeuudistuksessa päätettiin kahdesta suuresta asiasta. Toinen oli, että nykyisin kaikki täysi-ikäisenä tehty työ kerryttää eläkettä.

Toinen on vuodesta 2010 voimassa ollut elinaikakerroin. Se tarkoittaa, että keskimääräisen eliniän noustessa elinaikakerroin pienentää kuukausieläkkeitä. Eli saadakseen samaa eläkettä kuin suuret ikäluokat, niin 80-luvulla syntyneet joutuvat olemaan pidempään eläkkeellä.

Aalto-yliopiston professori Sixten Korkmanin mielestä jatkossa eläkeikä tulisi sitoa yleiseen elinaikaodotteeseen.

- Tuolloin päästäisiin eroon jatkuvasta poliittisesta kiistelystä, Korkman sanoo.