1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. tiede

Tutkimus: Hyönteismyrkyillä yhteys lintujen vähenemiseen

Hollantilaistutkijat epäilevät lintukantojen pienenevän, koska torjunta-aineet tappavat hyönteisiä, joita linnut käyttävät ravinnokseen. Tutkijoiden mukaan tulokset viittaavat siihen, että neonikotinoidien haittavaikutukset ovat aiemmin tiedettyä laajemmat.

tiede
Haarapääsky
Haarapääsky.Stephanie Pilick / EPA

Maatalouden torjunta-aineissa käytetyillä neonikotinoideilla on yhteys lintujen vähenemiseen, uusi tutkimus kertoo. Hollantilaisen tutkijaryhmän havainnot julkaistiin tiedelehti Naturessa (siirryt toiseen palveluun) viime viikolla.

Hyönteismyrkkyjen haittavaikutuksia on selvitetty laajasti viime vuosina. Euroopan elintarviketurvallisuusvirasto EFSA (siirryt toiseen palveluun) totesi tammikuussa 2013, että neonikotinoidit ovat vaaraksi mehiläisille.

Kesäkuussa kansainvälinen 29-henkinen tutkijaryhmä kertoi (siirryt toiseen palveluun), että neonikotinoidit uhkaavat myös muita eläinlajeja, kuten matoja, perhosia ja lintuja.

Nyt julkaistu tutkimus osoittaa, että yleisimmin käytetyllä neonikotinoidilla, imidaklopridilla, on yhteys lintujen vähenemiseen. Tutkijoiden mukaan tulokset viittaavat siihen, että neonikotinoidien haitalliset vaikutukset ympäristöön ovat aiemmin tiedettyä laajemmat.

Kottaraiset, kiurut ja pääskyt vähenivät

Tutkimuksessa seurattiin maaseudun lintulajien kantoja Hollannissa vuosina 2003–2010.

Tutkijat vertasivat eri alueiden lintukantoja pintavedestä mitattuihin imidaklopridin määriin. Korkeat myrkkypitoisuudet olivat johdonmukaisesti yhteydessä useiden lintulajien vähenemiseen. Yhteys oli merkittävä muun muassa kottaraisten, kiurujen ja haarapääskyjen kohdalla.

Alueilla, joilla vedestä mitattiin vähintään 20 nanogrammaa imidaklopridia litraa kohden, lintujen määrä väheni keskimäärin 3,5 prosenttia vuodessa. Kymmenen vuoden ajanjaksolla se tarkoittaisi 30 prosentin lovea lintukantaan.

Tutkijat mittasivat silti jopa 50 kertaa suurempiakin myrkkypitoisuuksia.

– Tämän vuoksi se on niin järkyttävää. Vedessä on valtava määrä imidaklopridia, tutkijaryhmän johtaja Hans de Kroon sanoi brittilehti Guardianin (siirryt toiseen palveluun) mukaan.

Tutkimus osoittaa kuitenkin vasta neonikotinoidin ja lintukantojen välisen korrelaation, ei syy-seuraussuhdetta niiden välillä.

Hyönteiskato vie lintujen ravinnon

Hollantilaistutkijat epäilevät lintukantojen heikkenemisen johtuvan siitä, että neonikotinoidit tappavat hyönteisiä, joita linnut käyttävät ravinnokseen. Tarkastelluista 15 lintulajista yhdeksän syö yksinomaan hyönteisiä. Kaikki lajit ruokkivat poikasensa hyönteisillä.

Tutkijat eivät sulje pois mahdollisuutta, että neonikotinoideista voi olla linnuille haittaa muillakin tavoin. Myrkyt voivat kulkeutua lintuihin niiden syömien hyönteisten tai siementen kautta.

Lintujen vähenemiselle selvitettiin myös muita, neonikotinoideista riippumattomia selityksiä, kuten muutoksia maankäytössä. Neonikotinoideilla oli silti selvästi merkittävin yhteys lintujen vähenemiseen.

Brittiläisen Sussexin yliopiston biologi, professori Dave Goulson pitää hollantilaistutkimusta vakuuttavana. Hän uskoo, että juuri ravintohyönteisten puute on syynä lintujen vähenemiseen. Goulson, joka ei kuulunut tutkijaryhmään, arvioi tutkimusta artikkelissaan Nature-lehdessä (siirryt toiseen palveluun).

Kemikaalivalmistaja Bayer, tutkimuksen tarkastelemien neonikotinoidien tuottaja, kiistää tutkijoiden päätelmät. Bayerin mukaan tutkimus ei todista, että imidaklopridilla olisi epäsuoria vaikutuksia hyönteisiä syöviin lintulajeihin.

Myrkyt kulkeutuvat ympäristöön

Suurin osa vesiliukoisista torjunta-aineista kulkeutuu maaperään ja vesistöihin. Myrkyt voivat vaikuttaa tuhohyönteisten ohella myös muuhun ympäristöön.

Goulson sanoo BBC:lle (siirryt toiseen palveluun), että jos hyönteisiä syövät linnut vähenevät neonikotinoidien vuoksi, se tarkoittaa, että myös muut hyönteisiä syövät eläimet vähenevät. Goulsonin mukaan vaikutukset voivat heijastua muun muassa lepakoihin, päästäisiin ja kaloihin.

Myös tutkijaryhmän johtaja Hans de Kroon sanoo, että neonikotinoidien haittavaikutukset tuskin rajoittuvat vain lintuihin.

Neonikotinoidien mahdolliset kerrannaisvaikutukset ympäristöön tulee ottaa huomioon tulevassa lainsäädännössä, tutkijat kirjoittavat.

Lähteet: Yle Uutiset, AFP, BBC, The Guardian

Lue seuraavaksi