Eläkeikäinen huhkii yhä useammin töissä

Eläkkeellä työtä tehneistä puolet sai palkkaa alle 600 euroa kuukaudessa ja joka neljäs yli 1 300 euroa kuussa.

talous
Grafiikka työssä ja eläkkeellä olevien määrästä.
Yle Uutisgrafiikka

Selvästi aiempaa useampi eläkeikäinen jatkaa työntekoa. Eläketurvakeskuksen tilastojen mukaan 63–67-vuotiaista työskentelee lähes joka viides.

Näistä 67 000 henkilöstä puolet saa samaan aikaan eläkettä ja puolet jatkaa työssä ylitettyään vanhuuseläkeiän alarajan.

Eläkeikäisenä työtä tekevien määrä nousi huimat 70 prosenttia vuosien 2007–2012 aikana. Merkittävän osan kasvusta selittää suurten ikäluokkien tulo vanhuuseläkeikään.

Eläkkeellä työtä tehneiden palkkaerot ovat suuria: puolet sai alle 600 euroa ja joka neljännen kuukausiansio ylitti 1 300 euroa. Suomalaisen keskieläke on runsaat 1 500 euroa kuussa.

Vanhuuseläkkeen rinnalla tehty työ on pääosin epäsäännöllistä ja osa-aikaista.

Eläketurvakeskuksen mukaan tilastojen perusteella vaikuttaa siltä, että valtaosa ei tee töitä eläkkeen ohella siksi, että heidän eläkkeensä olisi pieni. Päinvastoin heidän eläkkeensä ovat selvästi muita eläkkeensaajia korkeampia.

Osatyökyvyttömyyseläkettä saavat tekevät töitä muita enemmän ja säännöllisemmin. Kolme neljästä osatyökyvyttömyyseläkkeellä olevasta käy töissä, ja heistä kolme neljäsosaa työskentelee säännöllisesti.

Eläketurvakeskus ennustaa eläkeläisten työnteon yleistyvän edelleen tulevaisuudessa.