Hätäkeskuksen siirtyminen kauas ei vienyt apua pois läheltä

Hätäkeskuspäivystyksen siirtyminen Turkuun toi aluksi Päijät-Hämeeseen lisää ensihoitotehtäviä, mutta nyt tilanne on jo tasaantunut. Ambulanssit ovat löytäneet uudistuksen jälkeen perille samalla tavalla kuin aiemminkin.

ensihoito
Ambulanssi valmiina lähtöön.
Yle / Juha-Pekka Huotari

Hätäkeskuksen siirtyminen pois Hämeestä on sujunut maakunnassa ilman pahempaa kipuilua, kertovat ensihoidon edustajat.

Päijät-Hämeen ensihoidolle tuli aiempaa enemmän tehtäviä sen jälkeen, kun hätäkeskuspäivystys siirtyi Hämeenlinnasta Turkuun keväällä. Myöhemmin tehtävämäärä on kuitenkin tasaantunut.

Tehtävien lisääntyminen yhdessä säästöjen kanssa on saattanut hieman hidastaa ambulanssien saapumista hälytyspaikalle, sanoo Päijät-Hämeen sote-yhtymän ensihoitopäälliikö Sami Rive.

– Olemme joutuneet tänä vuonna supistamaan hieman resursseja esimerkiksi Lahdessa. Se vaikuttaa tavoitettavuuteen, jos yksiköitä ei ole yhtä paljon kuin viime vuonna. Jos tehtäviä tulee enemmän, yksiköt ovat kiinni enemmän. Se voi vaikuttaa myös tavoitettavuuteen, jos ei ole niin paljon vapaana olevia ensihotoyksiköitä.

Päijät-Hämeestä on oltu lähes jatkuvasti yhteydessä Turkuun yhteistyön kehittämiseksi.

– Alussa haasteita olivat hieman erilaiset ohjeet kolmen maakunnan toimijoilla, Rive sanoo.

Kaiken kaikkiaan hätäkeskusuudistus ei ole aiheuttanut suurempia pulmia. Pelko harhaan ajavista ambulansseista ja paikallistuntemuksen häviämisestä ei ole toteutunut.

– Paikallistuntemus on ollut myytti jo aiemmin, toteaa vs. ensihoitopäällikkö Lasse Hakala Kanta-Hämeen pelastuslaitokselta.