Työryhmä ryhtyy pohtimaan naisparien äitiyttä

Oikeusministeriön työryhmän on määrä ehdottaa, miten naisparille syntyvän lapsen oikeudellinen suhde molempiin vanhempiinsa voidaan vahvistaa.

Kotimaa

Oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonin asettama työryhmä ryhtyy valmistelemaan ehdotuksia äitiyttä koskevaksi sääntelyksi. Työryhmän on määrä tehdä ehdotus siitä, miten naisparille syntyvän lapsen oikeudellinen suhde molempiin vanhempiinsa voidaan vahvistaa.

Ryhmä valmistelee myös muita äitiyden määräytymistä koskevia perussäännöksiä. Se ottaa kantaa esimerkiksi siihen, miten Suomessa tulee suhtautua äitiyteen, joka perustuu vieraan valtion lakiin.

Kesäkuun lopussa eduskunnalle annettiin hallituksen esitys isyyslain uudistamisesta. Neljätoista ministeriä hyväksyi tuolloin lausuman, jonka mukaan naisparille syntyvän lapsen oikeusturvan kannalta on tarpeen laatia säännökset siitä, miten lapsen juridinen suhde molempiin vanhempiinsa voidaan vahvistaa.

Lausunnoissa kannatettiin erityisesti äitiyden oikeudellista määrittelemistä sekä naisparien vanhemmuuden sääntelyä tilanteessa, jossa lapsi on saanut alkunsa hedelmöityshoidolla.

Isyyslakia valmistellut työryhmä piti mahdollisena, että lakiin kirjattaisiin mahdollisuus vahvistaa äidin kumppani lapsen toiseksi vanhemmaksi silloin, kun naispari on hankkinut yhdessä lapsen hedelmöityshoidolla ja on käyttänyt siittiöitä, joiden luovuttajaa ei voida vahvistaa lapsen isäksi. Työryhmän on saatava työnsä valmiiksi lokakuun loppuun mennessä. Tavoitteena on, että eduskunta hyväksyy esityksen vielä tällä vaalikaudella.