Tutkimus: Yhdysvaltalaiset tyytyväisimpiä ulkonäköönsä yli 65-vuotiaina

Tyytymättömimpiä ovat keski-ikäiset, kertoo tutkimuslaitos Gallupin yli 85 000 ihmiselle tekemä kysely. Eri väestöryhmistä tyytyväisimpiä olivat mustat ja tyytymättömimpiä valkoiset.

Ulkomaat

Tuoreen kyselytutkimuksen mukaan yhdysvaltalaiset ovat tyytyväisimpiä ulkonäköönsä täytettyään 65 vuotta ja vähiten tyytyväisiä keski-iässä. Miehet ovat kaikissa ikäryhmissä tyytyväisempiä kuin naiset, mutta iän karttuessa ero pienenee.

Gallup-tutkimuslaitoksen kyselyn mukaan 65-vuotiaista ja sitä vanhemmista 66 prosenttia sanoo olevansa aina tyytyväisiä fyysiseen olemukseensa. 18–34-vuotiaista tyytyväisiä on 61 prosenttia, kun taas keski-ikäisillä luku on 54 prosenttia.

Nuorten miesten tyytyväisyys ulkonäköönsä on selvästi suurempi kuin nuorten naisten. 18–24-vuotiaista miehistä tyytyväisiä on 69 prosenttia, mutta naisista vain 57 prosenttia. Eläkeiässä miesten ja naisten välinen ero kapenee: miehistä tyytyväisiä on 64 prosenttia ja naisista 60 prosenttia.

Eri väestöryhmistä ulkonäkönsä tuntevat hyväksi useimmin mustat ja harvimmin valkoiset. Mustista tyytyväisiä on 68 prosenttia, latinoista 67 prosenttia, aasialaistaustaisista 62 prosenttia ja valkoisista 55 prosenttia. Lisäksi valkoiset ovat ainoa ryhmä, jonka tyytyväisyys omaan ulkonäköön vähenee voimakkaasti keski-iässä.

Kaikista ikä- ja väestöryhmistä ulkonäköönsä tyytyväisimpiä ovat 65 vuotta täyttäneet mustat ja latinot, peräti 75 prosenttia.

Tutkimuksessa haastateltiin tammi–kesäkuussa puhelimitse yli 85 000 yli 18-vuotiasta eri puolilta maata.