1. yle.fi
  2. Uutiset

Harjavallan myrkkyvuoto ei vaikuta Turun juomaveteen

Raskasmetallien päästökohta sijaitsee Kokemäenjoessa selvästi Turkuun lähtevän vedenottamon alapuolella. Turun Seudun Vesi Oy:n toimitusjohtajan mukaan Turussa ei tulisi ongelmia, vaikka koko Kokemäenjoen vedenlaatu heikkenisi.

Turku
Vettä valutetaan lasiin.
Juomavesi on saatu ohituksella syötettyä Saksalan asukkaille Mikkelissä.Yle

Harjavallan myrkkyvuoto ei uhkaa Turun seudun tekopohjaveden valmistusta. Raskasmetallien päästökohta sijaitsee Kokemäenjoessa selvästi Turkuun lähtevän vedenottamon alapuolella.

– Siinä vaiheessa, kun tekopohjavesihanketta suunniteltiin, vedenotto haluttiin viedä mahdollisimman pitkälle yläjuoksun puolelle. Suurin tekijä oli se, että vedenottopaikka on Loimijoen yläpuolella, koska siinä kohtaa laatu heikkenee. Mutta toki riskit vastaavalla tavalla pienenevät. Siellä on valtavat järvialueet taustalla ja ne tasoittavat vedenlaatua, kertoo Turun Seudun Vesi Oy:n toimitusjohtaja Aki Artimo.

Vakavia uhkaajia Turun seudun juomavedelle ei ole, sillä Kokemäenjoen yläjuoksulla ei ole paljon teollisuutta.

– Ainoa, mitä olemme pitäneet tarkemmin silmällä, on Äetsässä kemianteollisuus. Siellä ympäristöviranomaiset kyllä tiedostavat vedenoton merkittävyyden, Artimo sanoo.

Veden laatua seurataan tarkasti

Kun vesi tekee matkaa juomavedeksi, sen laatua tarkkaillaan hyvin monessa kohdassa. Ensimmäinen paikka on Huittisissa, jossa vesi esikäsitellään.

– Siinä jää kaikki vedessä oleva kiintoaine pois.

Seuraava piste on Virttaankankaan maaperäimeytys, mikä toimii puskurina kaikille mahdollisille aineille.

– Raakavettä seurataan, esikäsiteltyä vettä seurataan, tekopohjavettä seurataan lähtöpäässä ja matkan varrella ja sitten vielä Saramäessä Turun päässä. On äärimmäisen pieni todennäköisyys, että saastumista jäisi havaitsematta, Artimo sanoo.

Tarvittaessa juomavesi saataisiin vaikka Aurajoesta

Artimon mukaan Turussa ei tulisi ongelmia, vaikka koko Kokemäenjoen vedenlaatu heikkenisi.

Pystymme lopettamaan vedenoton joesta ja jatkamaan aivan normaalilla tavalla tekopohjaveden tuottamista kuluttajille.

Aki Artimo, toimitusjohtaja, Turun Seudun Vesi Oy

– Pystymme lopettamaan vedenoton joesta ja jatkamaan aivan normaalilla tavalla tekopohjaveden tuottamista kuluttajille. Virttaankankaalla on meillä tälläkin hetkellä monta sataa tuhatta kuutiota yli-imeytettynä.

Jos tekopohjavesijärjestelmään tulisi jostain syystä niin iso ongelma, ettei sen käyttö olisi mahdollista, eivät turkulaiset silti jäisi ilman juomavettä.

– Pystyisimme saamaan tarvittavan määrän vettä ihan Aurajoestakin. Ehkä se ei niin hyvältä maistuisi kuin tekopohjavesi, mutta varakeino on aina olemassa, Artimo sanoo.

Lue seuraavaksi