Kansainvälinen kaivostoiminta on työllistänyt korkeinta hallinto-oikeutta

Kaivostoimintaan liittyvät asiat ovat joko kaivoslain tai ympäristönsuojelulain ja vesilain mukaisia asioita. Korkein hallinto-oikeus ratkaisee kaivostoimintaan liittyvät valitukset esittelijän ja viiden lakimiestuomarin kokoonpanossa. Ympäristönsuojelu- ja vesitalousasioissa ratkaisukokoonpanossa on mukana lisäksi kaksi professoritasoista ympäristöasiantuntijaneuvosta.

Kotimaa
Talvivaaran kaivosalue Sotkamossa 11. kesäkuuta 2014.
Talvivaaran kaivosalue Sotkamossa 11. kesäkuuta 2014.Kimmo Rauatmaa / Lehtikuva

Kansainväliset kaivosyritykset ovat työllistäneet korkeinta hallinto-oikeutta viime vuosina. Korkein hallinto-oikeus antoi kymmenkunta kaivostoimintaa koskevaa päätöstä viime vuonna. Päätöksissä on luotu linjaa, milloin toiminnan muuttaminen voimassa olevasta ympäristöluvasta poikkeavaksi on mahdollista.

– Pohdimme näitä kysymyksiä muun muassa Raahen Laivakankaan kultakaivoksen, Kevitsan kaivoksen ja Talvivaaran kohdalla. Mietimme mitä merkitystä on sillä, että kaivosyhtiö ympäristöluvan saatuaan hakee lähes saman tien ympäristöluvan muuttamista toisenlaiseksi, hallintoneuvos Kari Kuusiniemi korkeimmasta hallinto-oikeudesta sanoo.

Ympäristölupa on lain mukaan myönnettävä, jos toiminnasta ei aiheudu terveyshaittaa tai merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia. Luvan myöntäjä varmistaa, että käytössä on paras mahdollinen tekniikka, ja että kaivosyrittäjä minimoi ympäristöhaitat.

– Laki edellyttää toimivan tasapainon löytämistä kaivostoiminnan harjoittamismahdollisuuden ja siitä aiheutuvien erilaisten ympäristövaikutusten välille. Korkein hallinto-oikeus arvioi viime kädessä tuon tasapainon, Kari Kuusiniemi korostaa.

Korkein hallinto-oikeus ratkaisee kaivostoimintaan liittyvät valitukset esittelijän ja viiden lakimiestuomarin kokoonpanossa. Ympäristönsuojelu- ja vesitalousasioissa ratkaisukokoonpanossa on mukana lisäksi kaksi professoritasoista ympäristöasiantuntijaneuvosta.

– Varmistamme näin, että ensi asteen viranomaisen ratkaisuperusteet ja esitetty selvitys punnitaan muultakin kuin puhtaasti oikeudelliselta kannalta, Kuusiniemi huomauttaa.

Päätöksiin vaikuttavat sekä juridinen osaaminen että substanssin tuntemus. Kaivostoimintaan liittyvät asiat ovat joko kaivoslain tai ympäristönsuojelulain ja vesilain mukaisia asioita.