Hyppää sisältöön

Ranskassa murskakritiikkiä Arevan ydinvoimatoimista

STUK: Olkiluoto 3 -reaktorin turvapapereissa yhä puutteita.

Les Échos -talouslehden päätoimittaja Pascal Pogam.
Päätoimittaja Pascal Pogamin haastattelu

Ranskan valtion tilintarkastusvirasto valmistelee tulenarkaa selontekoa ydinvoimakonserni Arevan toimista ja taidoista.  Ranskalainen Areva rakentaa parhaillaan ydinvoimalaa Eurajoen Olkiluotoon.

Säteilyturvakeskus STUK ei ole saanut vieläkään kaikkia uuden ydinvoimalan turvallisuuteen liittyviä asiakirjoja.

Ranskan valtion tilintarkastusviraston 122-sivuista selontekoa ei ole vielä virallisesti julkistettu, mutta talouslehti Les Échos on julkaissut siitä laajoja otteita. Selonteko listaa jättiluokan fiaskoja, miljardien eurojen menetyksiä, ja harhaanjohtavien tietojen levitystä. Olkiluoto 3 -reaktorin vaiheet kuuluvat selonteon keskeiseen sisältöön.

– Areva oli valmis kaikkeen voittaakseen Olkiluoto-urakan, myös vähättelemään projektinhallinnan puutteitaan. Areva oli ennenkin toimittanut ja asentanut ydinreaktoreita, mutta se ei ollut hoitanut urakoita alusta loppuun, sillä Ranskassa pääurakoitsijana oli aina ollut EDF-konserni, kertoo päätoimittaja Pascal Pogam_ Les Echos_ -talouslehdestä.

Siitä on vaikea syyttää vain Arevaa, joka käy nyt kuurojen vuoropuhelua TVO:n ja STUKin kanssa. Osapuolet eivät pysty enää kommunikoimaan keskenään

Päätoimittaja Pascal Pogam

Muun muassa ydinvoimalan suomalaisen tilaajan eli Teollisuuden Voiman TVO:n lausuntoihin perustuvassa raportissa Arevan sanotaan valehdelleen mahdollisuuksistaan rakentaa reaktori sovitussa aikataulussa.

– Olkiluoto-sopimuksen aikaan Areva ja Siemens vakuuttivat TVO:lle, että niillä oli tarvittavaa osaamista viemään suurhanke loppuun. Nyttemmin TVO arvioi, että Siemens ja Areva vähättelivät vaikeuksiaan ja peittelivät puutteitaan sopimuksen saadakseen, Pogam jatkaa A-studion haastattelussa..

Olkiluodon reaktori on ollut Arevalle pohjaton rahareikä. Rakennushanke laahaa tällä hetkellä seitsemän vuotta aikataulusta jäljessä ja on tuottanut ranskalaiskonsernille toistaiseksi jopa kolmen ja puolen miljardin euron tappiot.

Ranskan valtion tilintarkastusvirasto paheksuu sitä, ettei Areva ole pystynyt aina arvioimaan jäljellä olevaa työmäärän kustannuksia eikä aikataulua.

– Siitä on vaikea syyttää vain Arevaa, joka käy nyt kuurojen vuoropuhelua TVO:n ja STUKin kanssa. Osapuolet eivät pysty enää kommunikoimaan keskenään. Hankkeen tulevaisuus on auki, koska kiistaa ei ole ratkaistu. Areva ja TVO keskustelevat lähinnä vain lakimiesten välityksellä. Se ei helpota asiaa, eikä kukaan tosiaankaan ei osaa sanoa, koska hanke valmistuu ja mikä sen loppusummaksi tulee, Pogam kuvaa suomalais-ranskalaisia välejä.

– Epäselvä tilanne voi selonteon mukaan riistäytyä käsistä ja laskusta voi tulla suuri. En kuitenkaan syyttäisi vain Arevaa, vaan kyse on kahden osapuolen pattitilanteesta, jossa molemmissa on syytä, Pogam jatkaa.

Skandaali myös Arevan Afrikan-kaivoskaupoissa

Tarkastusvirasto on tarttunut toiseenkin Arevan taloudelliseen epäonnistumiseen. Vuonna 2007 konserni osti miljardilla eurolla kolme afrikkalaista uraaniesiintymää kanadalaiselta Uramin-yhtiöltä ja sijoitti niiden kehittämiseen vielä 800 miljoonaa lisää. Kaivokset ovat kuitenkin jääneet Arevalta käyttämättä.

Uramin-kaupasta on tullut Ranskassa valtakunnallinen skandaali.

Erityisesti epäillään Arevan entisen pääjohtajan Anne Lauvergeonin toimia. Hän johti Arevaa vuosina 2001–2011.

– Lauvergeonin epäillään valehdelleen Ranskan valtiolle, joka on edustettuna valtionyhtiö Arevan hallituksessa, sekä yhtiön johdolle. Arevan kaivostoimintaosastolla oli ilmeisesti esitetty epäilyjä siitä, miten laadukkaita Keski-Afrikan ja Namibian esiintymät ovat. Ostohetkellä Lauvergeon ja muut johtajat sivuuttivat epäilyt. Nämä syytökset voivat johtaa oikeudellisiin seuraamuksiin, Pogam ennakoi.

Ranskassa onkin jo aloitettu Arevan toiminnasta esitutkinta. Yhtiötä epäillään väärien tai vilpillisten talouslukujen esittämisestä, harhaanjohtavan tiedon levittämisestä ja väärennyksestä.

– On tosiaan puhuttu salatileistä ja peukaloiduista asiakirjoista. Hallitukselle esitetyt asiakirjat eivät ilmeisesti vastanneet täysin todellisuutta. Arevan entistä johtoa on moitittu siitä, että hankkeita edistettiin kyseenalaistuksista huolimatta. Heti kun kielteisiä arvioita ilmeni, niitä peiteltiin tai vähäteltiin ja suunnitelmissa edettiin niin kuin oli alun perin päätetty, Pogam kuvaa Arevan toimintatapoja.

Kaikki entisen toimitusjohtajan syytä?

Areva ei suostunut A-studion haastattelupyyntöön. Selonteon laatineen viraston mukaan "osa Arevan vaikeuksista ennen vuotta 2012 johtui ennen kaikkea silloisen konsernijohtajan voimakkaasta persoonallisuudesta". Tällä tarkoitetaan juuri Anne Lauvergeonia.

Kaikki alan asiantuntijat eivät kuitenkaan ole sitä mieltä, että Lauvergeon olisi yksin syypää Arevan ongelmiin. Heihin kuuluu muiden muassa maineikkaan Mines Paris tech -yliopiston ydinalan talousasiantuntija François Lévêque.

– Pääomistaja on Ranskan valtio, jolla on noin 80 prosenttia osakkeista. Jos kerran yhtiössä oli johtaja, joka sai tehdä mitä lystää, kuten viranomaisen selonteossa syytetään, osakkeenomistaja on ollut juonessa mukana, Lévêque painottaa.

Ranskan valtion tilintarkastusviranomainen pitää Arevan suurhankkeiden taloudellista tulosta suurelta osin epätyydyttävinä. Vuosi 2013 oli konsernille kolmas perättäinen tappiovuosi. Nykyinen hallitus pyrkii kaiken lisäksi vähentämään ydinvoiman osuutta Ranskan sähköntuotannossa. Onko koko Arevan tulevaisuus vaakalaudalla?

– Anne Lauvergeonin tilalla on nyt johtaja, joka on karsinut menoja. Tuloslaskelma on taas plussan puolella, ja toimiin on ryhdytty. Arevan tuloshan ei tule reaktorien vaan polttoaineen myynnistä ja jälleenkäsittelystä. Arevan liikevaihdosta alle 20 prosenttia tulee reaktorimyynnistä, Lévêque muistuttaa.

– Suurempi kysymysmerkki Arevan tulevaisuuden kannalta on Japanin paluu ydinvoiman pariin. Japani ostaa Arevalta polttoainetta, ja se on Arevalle ratkaisevaa seuraavina viitenä vuotena, Lévêque jatkaa.

Olkiluoto 3 -reaktorin asennustöitä heinäkuussa 2014. Kuva: Yle

Olkiluodossa enää 600 rakennusmiestä

Olkiluodon kolmosreaktorin työmaalla on hiljaista. Laitostoimittaja Areva on passittanut suuren osan työväestään, alihankkijoistaan ja asiantuntijoistaan takaisin Ranskaan ja Saksaan. Työntekijöitä oli enimmillään 4 500, mutta nyt vain 600.

Puolalaisen Henri Salomon sopimus päättyi ja edessä on lähtö työn perään Helsinkiin.

– Työskentelin reaktorissa, rakennustyömies Salomo kertoo.

Ydinvoimalan tilannut TVO ja sen rakentaja Areva vaativat toisiltaan välimiesoikeudessa parin miljardin euron korvauksia. TVO:n vanhempi asiantuntija Käthe Sarparanta asettelee sanansa tarkoin Ajankohtaisen kakkosen haastattelussa.

– Olemme edellyttäneet heiltä kokonaisaikataulun päivitystä ja hyvässä yhteistyössä pyrimme vaikuttamaan siihen, että työt edistyvät, Sarparanta vastaa kysymykseen, miten Areva saataisiin ruotuun.

STUKin pääjohtaja Petteri Tiippana myöntää, että osapuolten riidat vaikuttavat myös rakennustyömaan turvallisuuskulttuuriin.

– Kyllä se jonkin verran vaikuttaa. Se näkyy meillekin saakka.  STUKia käytetään tuomarina joissakin turvallisuuskysymyksissä., koska yhtiöt riitelevät.  Niin se ei saisi olla. Kyllä yhtiöiden pitäisi päästä keskenään sopimukseen siitä, mikä turvallisuusparannus on tehtävä jo turvallisuuden parantamiseksi eikä tuoda sitä STUKin ratkaistavaksi, koska samalla siinä määrätään parannuksen maksaja, Tiippana kuvaa nykytilannetta.

Ranskan tilintarkastusviranomaisen tuoreesta raportista tihkuneen tiedon mukaan Areva oli valmis kaikkeen myydäkseen maailman ensimmäisen ns. EPR- laitoksen TVO:lle. Kun työt alkoivat Olkiluodossa vuonna 2005, suunnittelu oli kesken ja hanketta varjosti heikko riskien arviointi. Silti STUK puolsi Arevan valintaa. Nyt STUK tekisi toisin.

– Kyllä me näissä uusissa hankkeissa pyritään siihen, että rakentamislupavaiheessa katsotaan suunnittelmat pitemmälle. Olkiluoto kolmosen rakentamisvaiheessa suunnitelmat ovat eläneet ihan sen takia, koska laitostoimittaja on joutunut viemään suunnittelua eri suuntiin ja sen takia meille on tullut yhä uudelleen ja uudelleen uusia suunnitelmia hyväksyttäväksi. Se ei ole resurssienkaan kannalta järkevää, Tiippana sanoo nyt."

Hitsauksissa yhä ongelmia

STUKin laatimasta "Ydinenergian turvallisuusvalvonta 2013" – raportista käy ilmi, että Olkiluoto 3-ydinvoimalan rakennusvuosina putkiston hitsausliitosten tarkastuksissa on löytynyt suuri määrä viallisia, töitä merkittävästi viivästyttäneitä hitsausliitoksia.

– Se johti suureen määrään korjauksia. Siinä puutteelliset hitsisaumat jouduttiin uusimaan ja se työ on vielä menossa ja sitten kun työ on tehty uudelleen, ne tarkastetaan uudelleen. Joku syy siihen on ollut, että hitsisauma ei ole onnistunut niin kuin pitänyt. Onko hitsaus hitsaajan taidoissa tai olosuhteissa ollut puutteita, Tiippana arvuuttelee.

Hitsaustyön huono laatu nousi esille jo vuonna 2008 Ajankohtaisessa kakkosessa. Ohjelman jälkeen STUK antoi TVO:n johdolle kymmenen käskyä, joilla hitsaustöiden laatu ja valvonta pannaan kuntoon. Vielä vuonna 2013 STUK havaitsi puutteita töiden valvonnassa.

– TVO:llahan siellä valvojia on ollut ja osittain ovat sitten kompensoineet muistaakseni Arevan puutteita. Toki Arevan pitää toimia, kuten he ovat meille ja TVO:lle esittäneet, Tiippana vaatii. .

STUK on löytänyt vuosien mittaan puutteita myös ydinvoimalan automaatiosuunnitelmista. Ne ovat olennaisia varsinkin häiriötilanteissa.

Tämän vuoden huhtikuussa STUK hyväksyi automaation kokonaisarkkitehtuurin, mutta löysi suunnitelmista yhä joukon vakavia puutteita: tiedonsiirto-ongelmia, puutteellisia kytkentöjä, vanhentuneisiin asiakirjoihin perustuvaa raportointia, ydinvoimalain kiertämistä. STUK:n TVO:lle asettama takaraja umpeutui kesäkuun lopussa, eikä uusia suunnitelmia Tiippanan mukaan tullut. Sen sijaan TVO on hakenut selvitykselle lisäaikaa vuoden loppuun asti.

STUKin raportti kertoo myös tulosraporttien viivästymisistä, huonosta dokumentaatiosta, asiantuntijoiden lähdön aiheuttamasta tiedon menetyksestä. STUK kuitenkin ilmoittaa, että laitoksen alkuperäiset turvallisuustavoitteet voidaan saavuttaa.

– Se on tämän hetken arvion ja tarkastustyön tulos.  Näillä tiedoilla, joita meillä on, se on edelleen mahdollista, STUK:n Tiippana uskoo.

Arevan ongelmia käsitellään tänään 15.7. Ajankohtaisessa kakkosessa TV2 kello 21 ja huomenna keskiviikkona 16.7. A-studiossa TV1 kello 21.05.

Marc Helfer