1. yle.fi
  2. Uutiset

Luonnonmukaisia soita on enää harvassa: "Ekosysteemi on käytännössä tuhottu"

Esimerkiksi Pohjois-Savossa 75–85 prosenttia soista on jo ojitettu. Ely-keskukset etsivät nyt jäljellä olevia luonnonmukaisia soita suojeluohjelmaan. Erityisesti koskemattomia lähde- ja lettosoita on vaikea löytää.

Kotimaan uutiset
Ylitarkastaja Sanna-Kaisa Rautio ottaa näytteitä Kaavin Lakkanevan suolla. Taustalla maanomistajan edustaja Seppo Räsänen.
Ylitarkastaja Sanna-Kaisa Rautio ottaa näytteitä Kaavin Lakkanevan suolla. Taustalla maanomistajan edustaja Seppo Räsänen.Toni Pitkänen / Yle

Pohjois-Savossa, Kaavin Lakkanevan suolla on tällä viikolla tutkittu tarkkaan kasvillisuutta, maaperää ja eläinlajeja, kun ely-keskuksen tutkijaryhmä jalkautui alueelle maastotutkimuksia varten. Tarkoituksena on selvittää, sopisiko Lakkaneva soiden suojeluohjelmaan.

Kaiken kaikkiaan ely-keskukset käyvät Itä-Suomessa läpi runsaat 300 suota, koko Suomessa tuhat. Suojeluohjelmaan valitaan pääasiassa luonnontilassa olevia soita. Itä-Suomessa suot ovat tutkimusten myötä osoittautuneet hyväkuntoisiksi, mutta luonnontilassa olevia soita on vähän.

– Melko karuja, isoja soita on luonnontilaisena, mutta nyt haluttaisiin suojella lisää ravinteikkaita korpisoita sekä lähde- ja lettosoita. Hyvin monihan niistä on ojitettu ja niiden ekosysteemi on käytännössä tuhottu, sanoo Pohjois-Savon ely-keskuksen ylitarkastaja Sanna-Kaisa Rautio.

Maanomistajat mukaan suolle

Pohjois-Savossa jopa 75–85 prosenttia soista on jo ojitettu maa- tai metsätalouskäyttöön. Ojituksia ei ole enää viime vuosina tehty paljon, suurimmat ojitukset tapahtuivat 1960-luvulla. Myös koko maassa yli puolet soista on ojitettu.

– Luonnonmukaisia soita ei ole enää paljon jäljellä. Tosin jäljellä olevat suot on kyllä hienoja ja maastotutkimuksissa on saatu hyviä tuloksia. Luonnonmukaiset suot ovat sekä vesitaloudeltaan että puustoltaan hyvässä kunnossa.

Ely-keskukset tekevät maastokartoituksia sekä yksityisillä että julkisilla soilla. Esimerkiksi Pohjois-Savossa suurin osa kartoitusalueista on yksityissoita. Ely-keskus on ilmoittanut maastotutkimuksista maanomistajille kirjeellä.

Luonnonmukaisia soita ei ole enää paljon jäljellä.

Sanna-Kaisa Rautio

– Moni onkin ottanut sen jälkeen yhteyttä. Yleensä asiaan suhtaudutaan positiivisesti tai neutraalisti, mutta kyllä negatiivistakin palautetta on tullut. Se on mukavaa, että moni on halunnut lähteä suolle mukaan, Rautio sanoo.

Kaavin Lakkanevan suolla ely-keskuksen mukana oli maanomistajan edustaja Seppo Räsänen. Hän lähti mukaan mielenkiinnosta.

– Halusin lähteä mukaan, kun itsekin liikun luonnossa aika paljon. Tästähän saa tietoa maanomistajakin sitten mitä luontoarvoja täällä on.

Neuvottelut soiden myymisestä syksyllä

Suokierrosten jälkeen ely-keskukset ehdottavat suojeltavaksi sopivia soita ympäristöministeriöön. Suojelun piiriin uskotaan saatavan vähintään 100 000 hehtaaria luonnonmukaista suota koko maassa.

Ympäristöministeriö ehdottaa suojeltavia soita ja tämän jälkeen asiasta käydään neuvotteluja maanomistajien kanssa.

– Nyt tehdään vasta alustavia inventointeja, syksyllä on sitten viralliset kuulemiset. Toiveena on saada soidensuojeluohjelmaan mukaan useita valtion tai yksityisiä luonnonsuojelualueita, Sanna-Kaisa Rautio sanoo.

Jos suo on yksityisellä maalla, maanomistajan kanssa voidaan esimerkiksi käydä neuvotteluja sen myymisestä valtiolle.

– Toivottavasti saadaan useita soita suojeltua. Suot ovat tärkeitä kasveille ja linnuille ja ne toimivat vedentasaajina, vesivarantoina ja vesisuodattimina. Ja ne ovat tietenkin virkistyspaikkoja ihmisille.

Soidensuojelun täydennysohjelma täydentää alkuperäistä, vuonna 1980 luotua ohjelmaa.

Lue seuraavaksi