Tutkimukset: Astmalääkkeet estävät pituuskasvua – mutta vain sentin

Sisäänhengitettävien kortikosteroidi-lääkkeiden on pitkään epäilty hidastavan lasten kasvua. Pelko vaikuttaa ylimitoitetulta.

Ulkomaat

Sisäänhengittämällä käytettävät astmalääkkeet estävät lasten pituuskasvua, mutta vain noin puoli senttimetriä ensimmäisenä vuonna ja yhteensä noin sentin. Tähän tulokseen päätyivät tutkijat, jotka ovat julkaisseet systemaattisen selvityksen aiheesta tehtyjen tutkimusten perusteella.

Steroideihin kuuluvia kortikosteroidi-lääkkeitä on käytetty pitkään astman hoidossa. New Scientist (siirryt toiseen palveluun) -lehden mukaan suurten kortikosteroidiannosten on tiedetty suun kautta nautittuina estävän pituuskasvua. Ei ole kuitenkaan ollut selvää, onko lääkkeillä sama vaikutus sisäänhengitettynä kuin nieltynä.

Myös hoitamattoman astman on todettu estävän pituuskasvua.

The Cochrane Library -lehdessä julkaistun uuden selvityksen mukaan lasten pituuskasvu hidastui noin puoli senttimetriä kortikosteroidisumutteiden käytön ensimmäisenä vuonna, ja hidastuminen väheni seuraavina vuosina.

Selvityksessä käytiin läpi 25 tutkimusta, joihin osallistui kaikkiaan 8 471 astmaa sairastavaa alle 18-vuotiasta. 14:ssä tutkimuksista kerrottiin lasten vuosittainen kasvu.

Yhdessä tutkimuksessa mitattiin osallistujien pituus aikuisena. New Scientistin mukaan siinä havaittiin, että säännöllisesti kortikosteroidilääkkeitä sisäänhengittämällä käyttäneet lapset olivat aikuisina keskimäärin 1,2 senttiä lyhyempiä kuin kontrolliryhmä.

Toisen, kolmivuotisen seurantatutkimuksen päätteeksi ryhmien välinen pituusero oli keskimäärin 0,7 senttiä.

Lähteet: Reuters