1. yle.fi
  2. Uutiset

Sadan tuulivoimalan yva valmistui – Kannuksen moreeniharjut huomioitava paremmin

Pohjanmaan ELY-keskus ei löytänyt Mutkalammin suuren tuulivoimapuiston ympäristövaikutusten arvioinnista suurta huomautettavaa. Parasta meluntorjuntaa on rakentaa myllyt kauaksi asutuksesta. Alueen asukkaissa huolta on herättänyt uuden sähkölinjan rakentaminen, ELYn mukaa maakaapelointia tulisikin selvittää vielä tarkemmin.

Kotimaan uutiset
Tuulimyllyjä Tervolassa
Tuulimyllyjä Tervolassa.Risto Koskinen / Yle

Pääosin Kannukseen sijoittuvan Mutkalammin suuren tuulivoimapuiston ympäristövaikutusten arviointi on saatu päätökseen. Kannuksen lisäksi Kalajoelle ja Kokkolaan ulottuvaan puistoon on kaavailtu enimmillään jopa sataa tuulivoimalaa, pienin tutkittu vaihtoehto rajoittui enimmillään 36 voimalan pystyttämiseen. ELY-keskus toteaa, että hankkeen merkittävimmät vaikutukset ympäristölle on tunnistettu ja niitä oli arvioitu riittävästi.

Pohjanmaan ELY-keskus korostaa yhteysviranomaisen loppulausunnossaan, että ensisijainen meluntorjuntakeino on sijoittaa voimalat niin kauas asutuksesta, että kohtuutonta rasitusta ei synny. Tällöin voimaloille ei tarvita myöskään ympäristölupaa. ELY-keskus kehottaa tarkistamaan myös melumallinnukset voimassa olevan lainsäädännön ja ohjeistuksen mukaisiksi kaavoituksen ja rakennuslupien yhteydessä.

Lisäksi ELY-keskuksen mukaan maakunnallisesti arvokkaiden harjualueen moreenimuodostumien ja voimaloiden väliin tulee jättää enemmän etäisyyttä.

Sähkönsiirto herätti huolta

Yva-selostuksesta annettiin 28 pyydettyä lausuntoa, mielipiteitä saatiin 38 kappaletta. Lausunnoissa ei löydetty juuri huomautettavaa arviointiselostukseen, mutta useimmissa lausunnoissa kiinnitettiin huomiota sähkönsiirtoon sekä luonto- ja meluvaikutuksiin,

Mielipiteet koskivat pääosin sähkönsiirtoa, jossa vastustus keskittyi lähinnä toteutustapaan eli ilmajohtoihin ja sen rakenteisiin. Sähkölinjan katsottiin tuovan haittoja arvokkaalle maisema-alueelle ja peltoviljelylle. Myös järjestetyssä yleisötilaisuudessa sähkönsiirto herätti eniten kommentteja ja huolta.

Tuulipuisto on suunniteltu liitettäväksi valtakunnan sähköverkkoon Nivalassa Uusnivalan sähköasemalle rakennettavalla 42 kilometrin pituisella 110 kV:n ilmajohdolla.

Esimerkiksi Nivalan kaupunki vaati maakaapelointia avoimilla peltomaisemilla ja junaradan varressa, Ylivieska omilla maillaan ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus valtakunnallisesti merkittävillä maisema-alueilla. Myös Kalajokilaakson metsänhoitoyhdistys liputti maakaapeloinnin puolesta.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus yhteysviranomaisena totesikin, että maakaapelointia olisi syytä tarkastella vielä laajemmin.

Vaasalaisen Prokon Wind Energy Finlandin suunnitelmissa on aloittaa rakentaminen 2014-2015. 3 MW:n voimaloiden napakorkeus olisi 142 metriä ja roottorin lapojen pituus olisi noin 58 metriä.

Lue seuraavaksi