Turbulenssinkestäviä IT-osaajia tarvitaan jatkossakin

– Ei tämä auringonlaskun ala ole, mutta ei voi tuudittautua ajatukseen koko työuran tekemisestä saman työnantajan palveluksessa, arvioi Oulun ammattikorkeakoulun rehtori Jouko Paaso. Oulussa korkeakoulujen rehtorit varovat liian jyrkkää reagointia Microsoftin kaltaisiin irtisanomisiin.

Kotimaa
Opiskelijoita Oulun yliopistossa.
Yle / Ari-Pekka Sirviö

Oulun yliopiston rehtori Lauri Lajunen ja Oulun ammattikorkeakoulun rehtori Jouko Paaso arvioivat, että IT-alan osaajien kouluttamista ei ole syytä karsia Microsoftin kaltaisten mittavienkaan irtisanomisien perusteella.

Parempana vaihtoehtona he näkevät tutkintosisältöjen monipuolistamisen sekä täydennyskoulutuksen.

Rehtorit uskovat, että IT-alalta löytyy jatkossakin töitä alan epävarmuutta sietäville osaajille, sillä tietotekniikan osaajia tarvitaan käytännössä kaikilla aloilla. Paaso kuvailee ilmiötä mielenkiintoiseksi.

– Eihän tietoteknisen osaamisen tarve ole vähentynyt maailmassa. On vain niin, että erillisenä teknisten vempainten kehittämisalana se on vähenevä.

"Ei jyrkkiä muutoksia"

Lajusen mukaan korkeakoulut ovat äärimmäisen haasteen edessä pyrkiessään vastaamaan työelämän rakennemuutoksiin.

– Jos joku ammatti katoaisi kokonaan niin tietysti reagoitaisiin. Kovin jyrkkiä muutoksia ei kuitenkaan kannata tehdä, Lajunen toteaa.

Menneisyyden koulutuspoliittiset haamut kummittelevat Lajusen mielessä.

– 90-luvun puolivälissä opetusministeriö lakkautti Oulun rakentamistekniikan osaston sen hetkisen työvoimatilanteen johdosta. Nyt on jouduttu Tampereen teknisen yliopiston kanssa pystyttämään uudelleen Oulussa rakentamistekniikan diplomi-insonöörikoulutusta.

Ei yliopistoissa voi koulutusta ja tutkimusta suunnata yhden yrityksen toimenpiteiden mukaan.

Lauri Lajunen

Lajunen kaivaa esiin lisää esimerkkejä: Tampereen lääketieteellinen tiedekunta oli lakkautusuhan alla kymmenisen vuotta sitten, ja vain muutamia vuosia myöhemmin Suomi kärsi lääkäripulasta.

Esimerkiksi Oulussa lääketieteen opiskelupaikkoja päädyttiin lisäämään. Myös muutamia vuosia sitten Kuopiossa lakkautettu hammaslääketieteen koulutusohjelma on aloitettu uudelleen.

IT-ala edelleen tärkeä

Aloituspaikkojen määrää yliopistojen sisällä tulisi myös voida muuttaa yhä joustavammin eri alojen työllisyysnäkymien mukaan, Lajunen sanoo.

– Mutta ei yliopistoissa voi koulutusta ja tutkimusta suunnata yhden yrityksen toimenpiteiden mukaan, hän jatkaa.

Lajunen ei kuitenkaan väheksy Nokian vaikutuksia ja heijastusvaikutuksia Oulun alueella. IT-ala on hänen mukaansa edelleen tärkeä toimiala.

Korkeakoulujen rehtorit muistuttavat, että jatkossa kasvavia ja hyvin vetäviä aloja ovat esimerkiksi hyvinvointi- ja ympäristöteknologia ja kaivosala.