Vuokatin matkailuyrittäjillä on paine tarjota helppoa ja matalan kynnyksen liikkumista

Vuokatissa toimivien matkailualan yrittäjien suurin haaste on vastata kaikkien asiakasryhmien tarpeisiin. Samaan aikaan myös alueen asukkaille ja muille liikkujille pyritään lisäämään aktiviteetteja.

ilmiöt
Rantamaisema Sotkamon Vuokatista

Menipä Vuokatin metsissä melkein minne vain, löytyy jostain lähistöltä mahdollisuuksia elämys- tai liikunta-aktiviteetteihin. Tämän myöntää myös Vuokatin ja Kajaanin Sokos-hotellien johtaja Pasi Tolonen.

– Täällä Vuokatin metsissä liikkuvat sekä suunnistajat, lenkkeilijät, koiranulkoiluttajat, frisbegolfin pelaajat, ja talvella tietysti hiihtäjät ja lumikenkäilijät. Kuka milläkin välineillä ja motiivilla. Täältä metsien kätköistä löytyy aina elämää.

Laaja käyttäjäkunta kysyy taitoa kehittää alueellisia toimintoja. Tämä luo paineita Vuokatin matkailuyrityksille.

– Tulevaisuudessa täytyy ottaa entistä paremmin huomioon matalan kynnyksen ja helppouden periaate. Vuokatti tunnetaan jo pitkältä ajalta aktiiviliikkujien ja urheilijoiden sekä huippu-urheilijoiden valmennus- ja harjoittelupaikkana sekä kilpailujen järjestämispaikkana. Alueen yrittäjien yhteinen haaste on se, kuinka me entistä paremmin vastaamme kaikkien asiakasryhmien tarpeisiin ja vaatimuksiin, Pasi Tolonen sanoo.

Vuokatinhovin rannassa tehdään remonttia kesällä 2014
Vuokatinhovin rantaa remontoidaan muun muassa rakennusten osalta.

Muun muassa Vuokatinhovin alueen viihtyvyyteen ja aktiviteettien kehittämiseen on panostettu erityisesti tänä kesänä.

Olemme ottaneet kannan, että haluamme mahdollisimman paljon pitää alueita avoimina ja kaikkien käyttäjien hyödynnettävissä.

Pasi Tolonen

Osa uusista kohteista palvelee lähinnä hotellin asiakkaita ja muita maksavia käyttäjiä, mutta myös alueen muut käyttäjät ja asukkaat on huomioitu.

Rajavedosta maksullisuuden ja maksuttomuuden kanssa on tahdottu tehdä selkeä.

– Olemme ottaneet kannan, että haluamme mahdollisimman paljon pitää alueita avoimina ja kaikkien käyttäjien hyödynnettävissä, Pasi Tolonen sanoo.

– Esimerkiksi uimarannan ja siihen liittyviä palveluita emme tule missään nimessä rajaamaan niitä pelkästään meidän hotellivieraiden käyttöön. Ne palvelut jotka liittyvät lähemmin meidän ydinliiketoimintaan, kuten vuokratilat, tulevat toimimaan enemmän tilausperiaatteella.

Mies seisoo hirsirakennuksessa
Pasi Tolonen kertoo Vuokatista löytyvän harrastusmahdollisuuksia kaikille.

Vuokatin alueen yritykset ovat löytäneet Tolosen mukaan toimivia yhteistyövälineitä muutoinkin kuin luontoaktiviteettien parissa. Yhtenä esimerkkinä on jo kuluvana kesänä toimintansa aloittava Vuokattijuna, jonka toivotaan liikkuvan säännöllisesti kesällä 2015.

Tolonen kertoo yritysten välisen yhteistyön lisäksi myös kunnan ja muiden viranomaisten kanssa tehtävän yhteistyön olevan tärkeä tekijä aktiviteettejä ja palveluita kehitettäessä.

– Tiealueiden hallinnoitsijoiden, kunnan ja tiehallinnon, kanssa sovitaan tietyt reunaehdot, että saadaan Vuokattijunalle mahdollisimman hyvät reitit toimia alueella.