Norjassa parhaimmat elinolot maailmassa – Suomi kakkosena tasa-arvovertailussa

YK:n kehitysohjelma UNDP:n Inhimillisen kehityksen indeksissä (HDI) valtiot asetetaan järjestykseen niiden kehitysasteen mukaan.

Kotimaa

Listan viisi kehittyneintä valtiota olivat edellisen vertailun tapaan Norja, Australia, Sveitsi, Alankomaat ja Yhdysvallat.

Kurjin tilanne oli Nigerissä, Kongon demokraattisessa tasavallassa, Keski-Afrikan tasavallassa, Tšadissa ja Sierra Leonessa.

Suomi sijoittui inhimillisen kehityksen vertailussa 24. sijalle. UNDP:n vertailussa oli mukana kaikkiaan 187 maata.

Sijoitukset lasketaan vertailemalla maiden tietoja terveydestä, koulutuksesta ja tuloista.

Erot rikkaiden ja köyhien maiden välillä olivat edelleen valtavia. Kun Kongossa syntyvä lapsi voi odottaa elävänsä 50-vuotiaaksi, norjalaisten lasten eliniänodote on yli 30 vuotta enemmän.

Kongolaisten keskimääräiset tulot olivat viime vuonna alle sadasosan norjalaisten tuloista.

Kehitysohjelman raportin mukaan valtioiden välisten erojen pienentyminen on hidastunut vuosina 2008–2013. Myönteinenkin kehitys on jakautunut epätasaisesti eri maiden kesken.

Toisaalta raportista käy myös ilmi, että osassa jumbosijoilla olevista maista kansalaisten elinolot näyttävät parantuvan entistä nopeammin. Tämä luo toivoa siitä, että kehittyneiden ja kehitysmaiden välinen kuilu kapenee.

Suomi nousi toiseksi tasa-arvovertailussa

Suomi paransi sijoitustaan roimasti, kun vertailussa otettiin huomioon yhteiskunnan tasa-arvoisuus.

Suomi oli vertailun toiseksi tasa-arvoisin maa. Voiton vei tässäkin sarjassa Norja ja kolmanneksi sijoittui Tšekki.

Tänä vuonna vertailtiin myös ensimmäistä kertaa sukupuolten välisiä eroja inhimillisessä kehityksessä.

Suomi oli niiden 16 maan joukossa, jossa naisten inhimillisen kehityksen arvo oli samantasoinen tai korkeampia kuin miesten. Epätasa-arvoisin maa oli Afganistan.

Osassa maista tulosta selitti naisten miehiä korkeampi koulutustaso. Toisissa taas naisten merkittävästi pidempi eliniän odote, joka saattoi olla jopa 5 vuotta enemmän kuin miehillä.

Suuria eroavaisuuksia sukupuolten välillä löytyi etenkin kun vertailtiin tuloja. Miesten tulot olivat kaksinkertaiset naisiin verrattuna.