Ulos sopivia sähköjohtoja, tuulimittareita ja varmuusvaijereita – festivaalien turvallisuus rakentuu monista tekijöistä

Palotarkastaja kiertää tapahtumat riskiluokitusten mukaan. Huomiota kiinnitetään sekä riskitekijöihin että pelastussuunnitelmiin. Kuolonuhrin vaatinut Sonisphere-festivaali Porissa vuonna 2010 opetti paljon.

palotarkastus
Paloauto on pysäköitynä DBTL-alueen reunalle.
Pasi Mäenpää / Yle

Kesä on tapahtumien kulta-aikaa Suomessa. Lukuisat tapahtumat ympäri maan työllistävät artistien ja järjestyksenvalvojien ohella myös pelastusviranomaisia. Festivaalialueille kuuluu tehdä palotarkastus riskiluokituksen mukaan.

– Meillä on tapana, että katsotaan aina isot tapahtumat, missä voi olla turvallisuusriskejä, kertoo palotarkastaja Hannu Rantanen Varsinais-Suomen aluepelastuslaitokselta.

Festivaalialueilla suhtaudutaan yleensä myönteisesti palotarkastuksiin.

– Kysymyksiin vastataan asiallisesti eikä olla nirppanokkia. Kyllä he ymmärtävät, mikä siinä on taustalla. Se on lopulta heidänkin etunsa.

Kaasu ja sen kytkennät syynissä

Rantanen ei kanna mukanaan erillistä listaa tarkastuskohteista. Työhön riittää vuosien kokemus alasta.

Yleisinä huomionkohteina ovat paloturvallisuustekijät ja ensisammutusvälineet. Yhtenä etsinnän kohteena ovat myös valkoiset jatkojohdot.

– Ne on kiellettyjä, koska ne on suunniteltu sisäkäyttöön. Ulkotilaisuudessa pitää olla ulkokäyttöön tarkoitettuja johtoja. Jos esimerkiksi tulee rankkasade, niin sisäjohtoa ei ole suojattu ja vesi pääsee sähköihin suoraan sisään.

Jokaisen pitäisi kotonakin osata käyttää sammutinta.

Hannu Rantanen

Pelastusteiden selkeys on oleellinen osa tarkastusta. Samalla katsotaan niiden sijainti etukäteen. Myös keittiöiden ja baarien kytkennät saavat huomiota.

– Yleisimmät virheet ovat nestekaasulaitteiden asennuksissa ja että kaasu on kytketty väärin. Baareissa katsotaan, miten johdotukset on vedetty ja ovatko hiilidioksidit niille tarkoitetuilla paikoilla ja varmasti kiinni. Katsomme myös, löytyykö mitään alkusammutusvälineistöä.

Järjestäjät ovat kouluttaneet työntekijät alkusammutukseen. Rantanen pitää silti sammuttimen käyttötaitoa jokamiehen oikeutena.

– Jokaisen pitäisi kotonakin osata käyttää sammutinta.

200 sivua kantavuuslaskelmia

Tarkastuksen kohteeksi pääsevät myös festivaalien esiintymislavat ja tekniset toteutukset. Sami Heikkilä Turku Audiosta vastaa DBTL-tapahtuman esitystekniikasta. Myös teknisessä toteutuksessa huomioidaan monia turvallisuustekijöitä.

– Näissä on hyvinkin tiukat määräykset. Esiintymislavasta on olemassa 200 sivua kantavuuslaskelmia ja tuulikuormia. Sen pohjalta määritellään, paljonko tarvitaan painoa joka kulmaan. Sen lisäksi on seiffit joka kulmassa, eli jos moottorit pettävät niin palkki jää vaijereiden varaan.

Silloin kun tekee kaiken ohjeiden mukaan, ei ole ongelmia.

Sami Heikkilä

Lavan korkeimpaan kohtaan on sijoitettu tuulimittari. Vuoden 2010Porin Sonisphere-onnettomuudestaopittiin, että esiintymislavoilla mitataan tuulen voimakkuutta ja tarkkaillaan säätiedotuksia.

– Tässä näkyy reaaliaikainen tuulennopeus ja sitten maksimi (20 m/s), jolloin se alkaa hälyttää. Silloin alamme purkaa rättejä pois lavasta.

Heikkilä ei näe vaikeuksia festivaaleilla tehtävissä palotarkastuksissa. Kun viranomaisten kanssa ei ole hankaluuksia, ei niitä ole käytännössäkään.

– Silloin kun tekee kaiken ohjeiden mukaan, ei ole ongelmia.