Merellä tapahtuvat onnettomuudet minimiin - uusi järjestelmä apuun

Uusi tietokonejärjestelmä antaa laivoille mahdollisuuden tarkistuttaa reittisuunnitelmansa maissa laivoja valvovassa keskuksessa. Näin saatetaan välttää lukuisia yhteentörmäyksiä, karilleajoja ja öljyonnettomuuksia.

Kotimaa
Venäläinen öljytankkeri
YLE

Uusi tietokonejärjestelmä saattaa vähentää merellä tapahtuvia onnettomuuksia. Järjestelmän avulla laivojen reittisuunnitelmat tulisivat laivoja seuraavan keskuksen tietoon. Näin voitaisiin välttää lukuisia karilleajoja, yhteentörmäyksiä ja öljyonnettomuuksia.

Järjestelmä on käytössä kahdeksassa aluksessa, seitsemässä Neste Oilin öljytankkerissa sekä Suomen ympäristökeskuksen tutkimusalus Arandalla.

– Esimerkiksi lentokoneille reittien suunnitteleminen ja ilmoittaminen ennen matkaa lennonjohdolle on ollut arkipäivää jo pitkään. Meripuolella ei olla vastaavalla tasolla, toteaa järjestelmän kehittämistä johtava Mikko Klang John Nurmisen Säätiöstä.

Ensi-järjestelmäksi kutsuttavan tekniikan avulla jaetaan reittisuunnitelma meriliikennettä valvovien Vessel Traffic Servicen yksiköiden eli Meriliikennekeskuksen tietoon. Tällä hetkellä järjestelmää käyttää vasta Helsingin VTS-keskus.

Suomenlahdella tapahtuu vuosittain 10 karilleajoa. Keskimäärin yksi laiva kymmenestä on tankkilaiva.

– Öljyonnettomuuksien riski Suomenlahdella on olennaisesti suurempi kuin muilla Suomen merialueilla, toteaa Aaltoyliopiston meritekniikan professori Pentti Kujala.

Vähitellen maailmanlaajuiseksi

Tarkoitus olisi kuitenkin saada järjestelmä maailmanlaajuiseen käyttöön. Tämä on pitkä prosessi.

– Mitään laivavarustamoa ei voi pakottaa ottamaan sitä käyttöön, laki ei anna siihen mahdollisuutta ainakaan pitkään aikaan. Siksi järjestelmän on oltava vapaaehtoinen, Klang toteaa.

Meriliikenteen ohjausyksikön päällikkö Thomas Erlund Liikennevirastosta kertoo, että ensi-järjestelmän kehittäminen on pitkälti kiinni siitä minkälaiset standardit astuvat voimaan maailmalla. Eri varustamot kun käyttävät eri laitevalmistajien laitteita tiedon siirtämiseen.

– Olemme olleet ensi-järjestelmästä tiiviisti yhteydessä eri laitevalmistajiin, Erlund sanoo.

Laivat kyllä saavat sen avulla varmasti hyvää tietoa ja jakavat sitä myös muille. Eikös se ole win-win -tilanne.

Jan Valtonen

Järjestelmän kehittäminen on siis paljon kiinni niistä päätöksistä, joita tehdään Kansainvälisessä merialan järjestö IMO:ssa.

Juuri nyt järjestelmän käyttöönottamisesta neuvotellaan suuren venäläisen tankkerivarustamon Sovcomflotin kanssa. Myös Tallink Siljan kanssa on käyty asiasta neuvotteluja.

– Olemme jo sopineet, että ainakin yhdellä aluksellamme järjestelmää testataan. Laivat kyllä saavat sen avulla varmasti hyvää tietoa ja jakavat sitä myös muille. Eikös se ole win-win -tilanne, toteaa Tallink Siljan operatiivinen päällikkö Jan Valtonen.

Euroopan meriturvallisuusviraston pääjohtaja Markku Mylly on niin ikään tyytyväinen ensi-järjestelmän tuomaan panokseen meriturvallisuudessa.

– Uskon, että sitä kehitetään kyllä eteenpäin ja toivonkin niin: järjestelmällä on huomattavia turvallisuutta lisääviä vaikutuksia, Mylly toteaa.

Ensi-järjestelmää ovat kehittäneet muun muassa Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi, Liikennevirasto ja John Nurmisen säätiö.

_Tekstiä täsmennetty 29.7. kello 11.05. Toisin kuin tekstissä aiemmin väitettiin, uusi järjestelmä ei tuo laivojen reittisuunnitelmia muiden laivojen, vaan ainoastaan meriliikkennettä valvovan keskuksen tietoon. _