Loviisan ydinvoimalassa rikottiin turvallisuusmääräyksiä – ei uhkaa turvallisuudelle

Laitos jatkaa tapahtuman syiden selvittämistä.

Kuva: Yle

Loviisan ydinvoimalaitoksessa poikettiin turvallisuusmääräyksistä vuosihuoltoon liittyvän alasajon aikana. Rike koski käytetyn polttoaineen jäähdytystä. Laitoksen turvallisuusmääräyksissä edellytetään, että molemmat polttoainealtaan jäähdytysjärjestelmän piirit ovat käytössä, kun yksikön käyttötila vaihdetaan kuumaseisokista kylmäseisokkiin. Nyt toinen jäähdytysjärjestelmä oli pois käytöstä koeistusten takia, kun käyttötilaa vaihdettiin.

Säteilyturvakeskus STUK:in mukaan tapaus ei aiheuttanut vaaraa. Se luokiteltiin vakavuusasteikolla luokkaan 0, mikä merkitsee, ettei tapahtumalla ole merkitystä ydin- tai säteilyturvallisuuden kannalta. STUK tiedotti tapahtuneesta perjantaina.

Loviisan voimalaitoksella jatketaan tapahtuman syiden selvittämistä sekä määritetään korjaavat toimenpiteet vastaavien tapahtumien estämiseksi. Fortum esittää selvityksen tulokset kuukauden kuluessa Säteilyturvakeskukselle.