Milloin konflikti muuttuu sodaksi – riittääkö tuhat uhria?

Sota-sanaa käytetään aseellisten selkkausten lisäksi tilanteissa, joissa ei ole ollenkaan uhreja kuten informaatio- tai kauppasodassa. Maanpuolustuskorkeakoulun strategian laitoksen johtaja Torsti Sirén sanoo, että sota on itsessään hyvin laaja ja politisoitunut käsite.

Israelin armeijan panssarivaunuja lähellä Gazan kaistan rajaa sunnuntaina 13. heinäkuuta. Kuva: Atef Safadi / EPA

Everstiluutnantti Torsti Sirén lähtee määrittelemään sotaa kolmen kohdan kautta.

– Yhden osapuolen sodanjulistus.

– Ihmiset alkavat puhua jonkin alueen tilanteesta sotana ja termi omaksutaan käyttöön pikku hiljaa sosiaalisen ja perinteisen median kautta.

– YK:n turvallisuusneuvosto voi määritellä asiantilan sisällissodaksi tai sodaksi.

Politiikka tulee kuvaan erityisesti YK:n turvallisuusneuvostossa, jossa erimieliset jäsenet voivat käyttää tai olla käyttämättä sota-termiä omien tarkoitusperiensä ajamiseen.

– Näin voi tapahtua esimerkiksi Syyrian ja Ukrainan tilanteissa, Sirén pohtii.

Myös uhriluku voi vaikuttaa

Sota-termiä voidaan everstiluutnantti Torsti Sirénin mukaan lähestyä myös konflikti-käsitteen kautta.

– Kyseessä voi olla piilevä, jatkuva konflikti ihmisyhteisöjen välillä kuten Israelin ja palestiinalaisten kesken. Aina välillä se aktualisoituu ja kriiisiytyy. Silloin puhutaan lisääntyvästä väkivallasta. Ja sitten päädytään perinteiseen sotaan, jossa käytetään asevoimia.

Ruotsalaisen rauhantutkimuslaitos Siprin määritelmän mukaan sodasta voidaan puhua asiantilana sillloin, kun vuoden aikana on tullut tuhat uhria aseellisissa taisteluissa.

– Mutta ei tämäkään mikään pitävä määritelmä ole, koska uhreja voi olla vaikkapa 750 ja kuitenkin voidaan puhua sodasta.

Sodassa ei ole aina aseita

Sodan määrittelemiseen tuo vielä lisää vaikeusastetta se, että sota-sanaa käytetään myös muissa kuin aseellisissa yhteenotoissa.

– Ehkä uudempi tai postmoderni määritelmä on, että kyse on aggressiiivisesta tai tappamiseen pyrkivästä mielentilasta kahden tai usean osapuolen välillä.

Kauppa-, kalastus- tai informaatiosotaa käydään, vaikka ei tule yhtään uhria.

– Sodan määrittely ei siis ole mitenkään helppo tapaus, everstiluutnantti Sirén päättää.