Korkeakouluopiskelijoille mehevä porkkana - ajallaan valmistuvien opintolainasta maksetaan jopa kolmannes

Aiemmin opintonsa aloittaneet saavat edelleen vähentää opintolainan koron verotuksessa. Opintolainan ensimmäisen erän voi nostaa pankista 1. elokuuta alkaen.

Kotimaa

Tänä syksynä ensimmäisen korkeakoulututkintonsa aloittavia kannustetaan valmistumaan ajallaan rahan voimalla. Kela voi maksaa jopa kolmanneksen opiskelijan opintolainasta, jos tämä suorittaa tutkintonsa määräajassa. Opintolainahyvitys maksetaan suoraan pankille.

Aiemmin opintonsa aloittaneet korkeakouluopiskelijat voivat edelleen vähentää opintolainan korot verotuksessa. Verovähennysoikeudesta saatava etu on lähes yhtä suuri kuin opintolainahyvityksessä, Kelasta kerrotaan. Sekä opintolainahyvitystä että opintolainavähennystä ei makseta samalla henkilölle.

Opintolainan houkuttelevuutta yritetään lisätä myös muilla tavoin. Opintolainamäärää on korotettu 100 eurolla kuukaudessa. Yleisin enimmismäärä on nyt 400 euroa kuukaudessa, eli opiskelija voi yleensä saada opintolainaa 3 600 euroa lukuvuoden aikana.

Lisäksi lainantakaus myönnetään yleensä opintorahaa hakevalle opiskelijalle automaattisesti ilman erillistä hakemusta. Lisäksi opiskellijan opintotukiaikana pankille maksama yhden prosentin korko-osuus poistuu. Kesäkuun alusta Kela myös korotti korkoavustuksen tulorajoja. Korkoasvustus tarkoittaa, että Kela voi maksaa opintolainan korot pienituloiselle lainansaajalle, joka on päättänyt opintonsa.

Lainauudistusten avulla valtio pyrkii vähentämään opiskelijoiden riippuvuutta työtuloista, minkä puolestaan toivotaan lyhentävän opintoaikoja.

– Varmasti jotkut edelleen käyvät töissä jonkin verran, mutta tämä mahdollistaa valinnan, haluaako käydä töissä vai haluaako opiskella päätoimisemmin, kertoo Kelan opintotukiryhmä etuuspäällikkö Regina Ollila.

Korko ennätysalhaalla – lainan suosio kasvussa

Kela lähetti lainantakauspäätöksen noin 95 000 opiskelijalla, kun viime vuonna luku oli 96 000. Noin 700 opiskelijaa sai hylkäävän päätöksen lähinnä maksuhäriömerkinnän vuoksi. Tämän ryhmän koko on Kelan mukaan ollut viime vuosina kasvussa. Kielteisen päätöksen saaneilla voi kuitenkin olla mahdollisuus lainantakaukseen.

– Jos tilanne on ohi ja maksuhäiriöt hoidettu, siitä voi Kelalle tehdä selvityksen ja katsotaan sitten, onko mahdollista lainantakaus saada, Ollila sanoo.

Keväällä nostettujen uusien lainojen keskikorko mukaan 1,27 prosenttia. Kelan mukaan Suomen Pankin tilastojen perusteella opintolainan korot eivät koskaan ole olleet näin alhaallla. Kunkin opintolainan korosta sovitaan lainan nostajan ja pankin kesken sen jälkeen, kun Kela on myöntänyt lainalle valtiontakauksen.

Opintolaina on nostanut hieman suosiotaan parin vuoden aikana. Lukuvuonna 2013-2014 opintolainaa käytti 49 prosenttia korkeakouluopiskelijoista, kun vielä kahta vuotta aiemmin osuus oli 43 prosenttia.

Opintolainan ensimmäisen erän voi nostaa pankista 1. elokuuta alkaen. Korkeakouluopiskeljat voivat nostaa lainansa kahdessa, ja toisen asteen opiskelijat neljässä erässä.