Kuka tuki ja ketä? – Katso meppien vaalirahoitustietoja

EU-vaaleissa ehdolla olleet ovat jättäneet ilmoituksensa vaalirahoituksesta. Ilmoituksessa on eriteltävä nimeltä kaikki sellaiset tukijat, jotka ovat lahjoittaneet kampanjaa varten yli 1 500 euroa. Yle Uutiset kokosi europarlamenttiin valittujen Suomen edustajien tukijoita.

Eurovaalit 2014

Sirpa Pietikäinen, Kokoomus

Sirpa Pietikäisen EU-vaalikampanja oli uusien meppien kallein. Pietikäisen kampanja maksoi 183 701,19 euroa. Omia varojaan hän käytti 49 147,98 euroa ja omia tai tukiryhmänsä Ihmisten Euroopan nimissä otettuja lainoja yhteensä 60 000 euroa.

Yksityishenkilöt tukivat Pietikäisen kampanjaa 6 558 eurolla, yritykset 33 382 eurolla ja muilta tahoilta tukea tuli 29 212 euron verran. Muihin tahoihin kuuluvat mm. etujärjestöt, ammattiliitot ja muut yhdistykset ja yhteisöt.

Esimerkiksi Ammattiliitto Pro tuki Pietikäistä 10 000 eurolla, Raideammattilaisten yhteisjärjestö JHL 1 800 eurolla, Lammin Säästöpankki 4 032 eurolla ja Wipunen varainhallinta 2 400 eurolla. Lisäksi Pietikäinen ilmoittaa saaneensa 5 000 euroa Hämeen kokoomukselta.

Pietikäinen käytti parlamenttiin valituista mepeistä eniten rahaan ulkomainontaan (127 359,01 euroa) ja radiomainontaan (979,60 euroa). Muista Suomen edustajista ainoastaan Merja Kyllönen (300 euroa) ja Anneli Jäätteenmäki (60 euroa) ilmoittavat käyttäneensä rahaa radiomainontaan.

Alexander Stubb, Kokoomus

Alexander Stubbin vaalikampanjan kulut olivat yhteensä 126 596,13 euroa ja hän sai kampanjaan tukea 126 674 euroa. Stubb ei ilmoita käyttäneensä kampanjointiin omia varojaan.

Suomen mepeistä Stubb sai eniten yli 1 500 euroa lahjottaineita tahoja taakseen. Yksityishenkilöistä Björn Wahlroos tuki Stubbia 5 000 eurolla, Chaim Zabludovicz 8 000 eurolla, Kari Stadigh 2 000 eurolla ja Mikael Lilius 2 500 eurolla. Lisäksi Stubb ilmoittaa saaneensa kolmelta henkilöltä vastikkeellisia tukisuorituksia, joiden nettomäärä ylittää 1 500 euroa.

Yksityishenkilöt tukivat Stubbin kampanjaa yhteensä 59 574 euron ja yritykset 62 800 euron verran. Yrityksistä nimeämisrajan yli lahjoittivat Commit (2 800 euroa), Havator Group (2 800 euroa), Nokian Renkaat (5 000 euroa) ja Tamro (2 500 euroa).

Nykyinen pääministeri ei ilmoita saaneensa puolueltaan lahjoitusta, mutta kertoo saaneensa Kokoomus-lippaan kautta tehtyjä lahjoituksia 1 739 euron verran.

Stubb käytti ulkomainontaan 49 261,80 euroa ja televisiomainontaan 20 720,02 euroa.

Henna Virkkunen, Kokoomus

Henna Virkkusen EU-vaalikampanjointi maksoi 91 857,82 euroa. Virkkunen käytti kampanjaan omia varojaan yhteensä 45 417,27 euroa.

Virkkusen ainoa yksittäinen yli 1 500 euroa lahjoittanut tukija oli Keski-Suomen kokoomus, jolta hän sai 5 891,55 euroa. Yksityishenkilöt tukivat kampanjaa 17 399 euron verran ja yritykset 23 150 euron edestä.

Virkkunen käytti Suomen mepeistä eniten rahaa televisiomainontaan eli yhteensä 20 843,53 euroa. Vaalitilaisuudet tulivat maksamaan 9 882,22 euroa ja lehtimainonta 23 992,20 euroa.

Jussi Halla-aho, Perussuomalaiset

Jussi Halla-aho käytti parlamenttiin valituista mepeistä vähiten rahaan kampanjaansa. Halla-ahon kampanjakulut olivat 4 055,61 euroa ja ne maksettiin kokonaisuudessaan puolueelta saadusta tuesta. Perussuomalaiset siis lahjoittivat Halla-aholle 4 055,61 euroa.

Halla-aho käytti sanoma-, ilmaisjakelu- ja aikakauslehtimainontaan 1 176,75 euroa ja vaalilehtien ja esitteiden hankintaan 2 058,40 euroa. Muihin kuluihin hän ilmoittaa käyttäneensä 820,46 euroa.

Sampo Terho, Perussuomalaiset

Sampo Terhon kampanjan kulut olivat 30 097,54 euroa, joista 18 767,54 euroa oli Terhon omia varoja.

Yksityishenkilöt tekivät lahjoituksia 1 330 euron edestä ja puolue tuki kampanjaa 10 000 eurolla. Terho ei saanut lahjoituksia yrityksiltä tai muilta tahoilta.

Sampo Terho käytti parlamenttiin valituista suomalaismepeistä eniten rahaa eli 5 239,90 euroa tietoverkoissa mainostamiseen. Mainonnan suunnitteluun kului 11 974,40 euroa sekä vaalilehtiin ja esitteisiin 7 283,27 euroa.

Anneli Jäätteenmäki, Keskusta

Anneli Jäätteenmäen EU-vaalikampanjointi maksoi 59 129,02 euroa. Hän käytti omia varojaan yhteensä 5 013 euroa.

Jäätteenmäki sai puolueeltaan 5 000 euroa ja puolueyhdistyksiltä 32 640, 85 euroa. Suurin yksittäinen tukija oli Keskustan Etelä-Pohjanmaan piiri, joka lahjoitti kampanjaan juurikin 32 640,85 euroa. Yksityishenkilöt tukivat Jäätteenmäkeä yhteensä 16 475,17 euron edestä. Yrityksiltä hän ei saanut lahjoituksia.

Anneli Jäätteenmäki käytti lehtimainontaan 39 623,98 euroa ja vaalitilaisuuksiin 3 593,78 euroa. Kampanjan radiomainonta maksoi 60 euroa.

Olli Rehn, Keskusta

Olli Rehnin vaalikampanja maksoi yhteensä 145 472 euroa. Hän käytti kampanjointiin 35 001 euroa omia varojaan.

Yksityishenkilöt tukivat Rehniä 29 861 euron edestä ja yritykset 48 250 euron verran. Saga Furs lahjoitti kampanjaan 2 900 euroa ja Akava 1 900 euroa. Lahjoitukset muodostuivat seminaarilipuista. Keskusta antoi Rehnille 5 000 euroa.

Rehn käytti lehtimainontaan 62 023 euroa ja painatti vaalilehtiä ja esitteitä 17 079 euron edestä. Hänen kampanjansa mainonnan suunnittelu tuli maksamaan 13 707 euroa ja vaalitilaisuudet 12 388 euroa.

Paavo Väyrynen, Keskusta

Paavo Väyrynen käytti kampanjaansa omia varoja 29 111 euroa. Yhteensä EU-vaalikampanjointi tuli maksamaan 92 653 euroa.

Väyrynen sai puolueeltaan 5 000 euroa. Puolue olikin Väyrysen ainoa yksittäinen lahjoittaja, sillä hän ei ilmoituksensa mukaan saanut lahjoituksia esimerkiksi yksityishenkilöiltä tai yrityksiltä. Väyrynen tosin keräsi ilmoituksensa perusteella yhteensä 58 542 euroa mukien ja kirjojen myynnillä.

Väyrynen käytti parlamenttiin päässeistä mepeistä eniten rahaa lehtimainontaan eli 71 699 euroa.

Nils Torvalds, Rkp

Nils Torvalds keräsi kampanjaansa varten yhteensä 49 567 euroa, joista omia varoja oli 8 500 euroa.

Torvaldsin suurimmat yksittäiset tukijat olivat Svenska Bildningsförbundet (8 000 euroa) ja Stiftelsen för det tvåspråkiga Finland (10 000 euroa). Hän sai 10 000 euroa myös puolueeltaan ja yksityishenkilöt muistivat Torvaldsia 13 067 euron verran.

Vaalimainonnasta 20 378 euroa meni lehtimainontaan ja 10 272 euroa ulkomainontaan.

Liisa Jaakonsaari, Sdp

Liisa Jaakonsaari kävi EU-kampanjaa 66 889 euron turvin, joista omia varoja oli 31 630 euroa.

Jaakonsaaren kampanjatukijoita olivat muun muassa PAM (3 000 euroa) ja TEAM (1 500 euroa). Puolue lahjoitti mepille 4 000 euroa ja puolueyhdistykset yhteensä 17 050 euroa. Jaakonsaari ei saanut lahjoituksia yrityksiltä, mutta yksityishenkilöt muistivat häntä yhteensä 4 409 euron verran.

Jaakonsaari käytti lehtimainontaan 34 348 euroa, ulkomainontaan 14 145 euroa ja televisiomainontaan 9 027 euroa.

Miapetra Kumpula-Natri, Sdp

Miapetra Kumpula-Natri käytti kampanjaansa 87 367,91 euroa, joista omia varoja oli 11 724,88 euroa.

Kumpula-Natrin kampanjaa tukivat muun muassa Metalliliiton sosiaalidemokraattinen opintoyhdistys (10 000 euroa), Palvelualojen ammattiliitto PAM (8 000 euroa), Suomen Turkiseläinten Kasvattajain Liitto (1 500 euroa) sekä Finanssialan Keskusliitto (800 euroa).

Kumpula-Natri käytti ulkomainontaan 31 872 euroa ja lehtimainontaan 19 899,52 euroa.

Merja Kyllönen, Vasemmistoliitto

Merjan Kyllösen vaalikampanjan rahoitus oli yhteensä 12 591,56 euroa. Hän käytti kampanjointiin omia varojaan 3 780,56 euroa.

Kyllönen sai puolueyhdistyksiltä 3 650 euroa ja puolueelta 1 000 euroa. Yksityishenkilöiltä entinen ministeri keräsi yhteensä 1 161 euroa. Ainoa yli 1 500 euroa lahjoittanut taho oli Osuuskunta Tradeka-yhtymä, joka lahjoitti Kyllöselle 2 000 euroa.

Vaalimainonnasta suurin osa meni sanoma, ilmaisjakelu- ja aikakauslehdissä mainostamiseen. Kyllönen käytti tähän rahaa yhteensä 6 816,55 euroa. Vaalilehtiin ja esitteisiin hän käytti 3 503,54 euroa.

Heidi Hautala, Vihreät

Heidi Hautala keräsi ja käytti kampanjaansa varten 10 071,57 euroa. Rahoitus sisälsi 3 703,42 euroa Hautalan omia varoja.

Hautala sai yksityishenkilöiltä 2 868,15 euroa ja puolue tuki hänen kampanjaansa 3 500 eurolla.

Hieman yli puolet Hautalan kampanjan menoista eli 5 437,55 euroa muodostui lehtimainonnasta.