Keskuskauppakamari Venäjä-pakotteista: Torjuntavoittoja Suomelle

Suomen kannalta tärkeät öljynporauksen tukitoiminnot, kuten jäänmurto ja öljyntorjunta, jäävät vielä pakotteiden ulkopuolelle.

Kotimaa

Keskuskauppakamari arvioi, että EU:n uusien Venäjä-pakotteiden suorat vaikutukset Suomeen ovat rajalliset. Sotilas- ja kaksikäyttötuotteita koskevat rajoitukset voivat vaikuttaa joihinkin suomalaisiin teknologiatuotteisiin.

– EU:ssa paine sanktioiden tiukentamiseen on kova. Suomen voidaan katsoa saavuttaneen torjuntavoittoja EU-kabineteissa, Keskuskauppakamarin kansainvälisten asioiden johtaja Timo Vuori arvioi.

Öljynporausteknologiaa joutui pakotteiden alle, mutta Suomen kannalta tärkeät öljynporauksen tukitoiminnot, kuten jäänmurto ja öljyntorjunta, jäävät vielä pakotteiden ulkopuolelle. Venäjän arktiseen liiketoimintaan ja öljynporaukseen pakotteet kuitenkin iskevät. Se rajoittaa keskuskauppakamarin mukaan väistämättä myös Suomen liiketoimintamahdollisuuksia.

– Suomen kannalta myönteistä on ympäristö- ja rajayhteistyörahoituksen jatkuvuus. Itärajan ja logistiikan toimivuus ei pitäisi olla uhattuna, eikä matkailua rajoiteta, Vuori toteaa.

Pankkitoiminnan rajoitukset tuntuvat eri tavoin suomalaisyritysten rahoitusasioiden hoidossa Venäjällä. Rahoitusta vaativien investointihankkeiden hoitaminen vaikeutuu, samoin arkipäiväisen liiketoiminnan maksuliikenteen hoitaminen. Investointituotteita myyvälle Suomelle tämä tuo haasteita.

– Suurin huoli on kuitenkin epävarmuus Venäjän mahdollisista vastatoimista, jotka voivat yhä laajemmin kohdistua myös suomalaisiin tuotteisiin ja palveluihin elintarvikkeista energiaan, kansainvälisten asioiden johtaja Timo Vuori sanoo.

– Poliittisista syistä pakotteita tarvitaan, mutta ne on nähtävä tilapäisenä ratkaisuna. Ennen kaikkea kaivataan osaavaa diplomatiaa ja poliittista vuoropuhelua. Historiassa kauppasanktioilla on harvoin saavutettu nopeita ratkaisuja kriiseihin.