Kuntakokeilusta pääosin positiivisia lausuntoja

Valtiovarainministeriö ja kuntakokeilujen työryhmä jatkavat kuntakokeilujen lainvalmistelua lausuntopalautteen pohjalta.

politiikka

Hallituksen esitys kuntien velvoitteiden ja ohjauksen vähentämisen kokeiluista on saanut lausuntokierroksella pääosiltaan positiivisen vastaanoton.

Kuntahallinnon lainsäädännön kehittämisestä vastaava valtiovarainministeriö on saanut esityksestä 55 lausuntoa kunnilta, valtion viranomaisilta ja etujärjestöiltä.

Valtiovarainministeriön ylijohtajan Silja Hiironniemen mukaan suuri osa vastaajista pitää kokeilua säätävän lainsäädännön aikaansaamista kannatettavana.

– Hajontaa on siinä, kuinka pitkälle meneviä toimintavapauksia kunnille halutaan. Toisten mielestä toimintavapaudessa on menty sopivan pitkälle, toisten mielestä liian pitkälle ja joidenkin mielestä joustavuutta on tullut liian vähän, Hiironniemi sanoo.

Ministeriö valmistaa lausunnoista yhteenvedon elokuun aikana. Esitys laista on tarkoitus antaa eduskunnalle heti syyskauden alussa, ja sen on määrä tulla voimaan kahdeksi vuodeksi ensi vuoden alussa.

Tarkoitus on tukea monialaisia toimintamalleja ja vähentää kuntien ohjausta muun muassa sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä asumis- ja koulutuspalvelujen kehittämisessä.