1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. terveys

Raskaudenaikaisen tulehduksen ja skitsofrenian yhteydestä lisää todisteita

Tutkimuksessa seurattiin kaikkia Suomessa vuosina 1983–1998 syntyneitä lapsia vuoteen 2009 saakka. Seuranta-aikana heistä 1 514 sairastui skitsofreniaan.

Suomalaisaineistoon perustuvassa tutkimuksessa on saatu luultavasti tähänastisesti vahvin näyttö raskaudenaikaisen tulehdustilan ja skitsofrenian välisestä yhteydestä. American Journal of Psychiatry (siirryt toiseen palveluun) -lehdessä julkaistussa tutkimuksessa havaittiin, että odottavien äitien alkuraskauden korkea tulehdusmerkkiaine CRP:n pitoisuus lisäsi lapsen riskiä sairastua myöhemmin elämässä skitsofreniaan.

Jo aiemmin monien eri taudinaiheuttajien aikaansaamien raskaudenaikaisten infektioiden on todettu suurentavan skitsofrenian vaaraa. Myös autoimmuunisairauksilla on havaittu yhteys skitsofreniaan. Tulehdus saattaakin olla näiden yhteinen välittävä tekijä. 

Nyt julkaistussa tutkimuksessa seurattiin kaikkia Suomessa vuosina 1983–1998 syntyneitä lapsia vuoteen 2009 saakka. Seuranta-aikana heistä 1 514 sairastui skitsofreniaan.

Tutkijat vertasivat 777 skitsofreniaan sairastuneen ja lähes yhtä monen terveen verrokin äitien alkuraskauden verinäytteiden CRP-pitoisuuksia. Äitien verinäytteet saatiin biopankista, jonne on kerätty varhaisraskaudessa otetut seeruminäytteet.

Tutkijat havaitsivat, että jos äidin alkuraskauden CRP-pitoisuus oli yli 10 milligramma litrassa, syntyvän lapsen skitsofreniariski oli lähes 60 prosenttia suurempi kuin niiden äitien lapsilla, joiden CRP-pitoisuus oli alle 10 milligramma litrassa.

Jokaista milligrammaa litrassa kohti skitsofrenian riskin todettiin kasvavan 28 prosenttia. Yhteys CRP-pitoisuuden ja skitsofreniariskin välillä säilyi senkin jälkeen, kun vanhempien psyykkinen sairastavuus, syntymäpaikka ja äidin sosioekonominen asema huomioitiin.

Yhdessä aikaisempien tutkimusten kanssa nyt julkaistut tulokset vahvistavat näyttöä raskaudenaikaisen tulehduksen ja skitsofrenian yhteydestä. Tulosten perusteella tulehdusten ennaltaehkäisy saattaisi vaikuttaa skitsofrenian vaaraan.

CRP eli C-reaktiivinen proteiini on yksi käytetyimmistä tulehdusmerkkiaineista. Tulehduksellisia sairauksia pidetään hyvin varmoina, kun CRP-pitoisuus nousee yli 10 milligrammaan litrassa.