Venäjä kiristää sanan- ja mielipiteen vapautta – "Ihmisten ajatuksia pyritään hallitsemaan"

Venäjän-tuntija, suomentaja Jukka Mallinen vertaa Venäjän nykymedian tilaa neuvostoaikaiseen viralliseen tiedotukseen.

Venäjällä vallanpitäjät yrittävät kiristää otettaan sanan- ja mielipiteenvapaudesta, etenkin internetissä. Venäjän-tuntija, suomentaja Jukka Mallinen on sitä mieltä, että Venäjä on siirtymässä autoritäärisestä hallintomallista totalitaariseen hallintomalliin.

– Aikaisemmin ihmiset saivat ajatella ja elää varsin vapaasti, jos he eivät puuttuneet vallanpitäjien politiikkaan. Tällä hetkellä pyritään hallitsemaan ihmisten ajatuksia, antamaan ihmisille yksiulotteinen, musta-valkoinen maailmankuva, kuten neuvostoaikana, Jukka Mallinen sanoi Radio 1:n Ykkösaamussa perjantaina.

Mallinen huomauttaa kuitenkin, että koulutetun väestön luottamus hallitukseen ja sen hallitsemaan mediaan, etenkin televisioon, on heikko. Hän puhuu "keskiluokan vastarinnasta". Se etsii tietoa internetistä.

– Tämän vuoksi internet yritetään saada kuriin. Tässä on hirveän monia eri projekteja, joilla internetin kautta tulevaa tieto yritetään saada täydellisesti hallituksen kontrolliin.

Blogit rinnastetaan tiedotusvälineisiin

Venäjällä on tulossa voimaan laki, joka määrää bloggaajat ja sosiaalisessa mediassa toimivat henkilöt noudattamaan joukkotiedotusvälineille laadittuja sääntöjä. Bloggaajien, joilla on yli 3000 ihmisen päivittäinen nettiyleisö on myös rekisteröidyttävä ja esiinnyttävä omalla nimellään

– Tässä on tietysti kysymys bloggaajien laittamisesta kuriin. Venäjän tiedotusvälineiden laki on aika ankara. Siellä voidaan sulkea tiedotusväline ja hyvin helposti räväytetään suuria sakkoja. Pelote on erittäin suuri.

– Tämä on myös osoitus siitä, että bloggaajat ovat tärkeitä. Virallinen tiedotus, esimerkiksi televisio, joka pääasiassa kontrolloi venäläisten mediamaailmaa, on hyvin yksisuuntainen. Se alkaa olla epäuskottavaa. Bloggaajat ovat tärkeitä, koska he ovat koko Putinin vallassaoloajan kertoneet tärkeää, sähköistävää tietoa siitä, mitä todella tapahtuu.

Venäjä seuraa Kiinan ja Iranin esimerkkiä

Venäjä aikoo myös pakottaa internet-sivustot käyttämään kotimaisia palvelimia. Vuonna 2016 voimaan astuva laki koskee kaikkia nettisivustoja, jotka keräävät Venäjän kansalaisia koskevaa tietoa. Jos sivustot eivät suostu siirtämään toimintaansa kotimaisille palvelimille, pääsy niille estetään. Se tarkoittaisi, että Facebook, Twitter ja Youtube eivät toimisi Venäjällä, koska ne tuskin suostuvat lain vaatimuksiin.

– On pari kuuluisaa maata, jotka ovat koko ajan toimineet tältä pohjalta, nimittäin Kiina ja Iran. Sillä tavalla yritetään luoda suljettu informaatiolinnoitus, Venäjän-tuntija Jukka Mallinen huomauttaa.

Hän uskoo kuitenkin, että ihmiset keksivät keinoja kiertää hallituksen asettamia rajoituksia.