Taistelu Saimaan järvilohen pelastamiseksi kiihtyy – koko Ala-Koitajoki kalastuskiellossa

Ala-Koitajoen hoitokunta on liittynyt taisteluun Saimaan järvilohen pelastamiseksi. Koko joki on kalastuskiellossa seuraavat kolme vuotta. Ala-Koitajoki on käytännössä Saimaan järvilohen viimeinen poikastuotantoalue.

Kuva: Heikki Haapalainen / Yle

Koko Ala-Koitajoki on kalastuskiellossa. Kielto on voimassa ympäri vuoden seuraavat kolme vuotta, koska joki on Suomen tärkein Saimaan järvilohen kutupaikka. Joki on tutkimuskäytössä.

Lajin turvaamiseksi myös kalastus jokamiehen oikeudella, kuten onginta ja pilkkiminen, on kielletty.

Ajatus kalastuskiellosta lähti liikkeelle Pohjois-Karjalan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen järjestämästä tilaisuudesta. Ala-Koitajoen hoitokunta ehdotti, että tässä vaiheessa joki laitettaisiin kalastuskieltoon kolmeksi vuodeksi.

Vuonna 2017 kalastuskiellon jatkoa harkitaan uudelleen.

Mitä suurimmalla todennäköisyydellä kalastuskieltoa jatketaan.

Sami Kurenniemi

– Mitä suurimmalla todennäköisyydellä kalastuskieltoa jatketaan, Pohjois-Karjalan Kalatalouskeskuksen kalatalousneuvoja Sami Kurenniemi ennustaa.

Äärimmäisen uhanalaista lajia yritetään elvyttää muun muassa soraistamalla Ala-Koitajoen koskia, jotta lohet voisivat lisääntyä luontaisesti.

Suojelutyö lähti liikkeelle voimakkaasti, kun korkein hallinto-oikeus määräsi vesivoimalaitos Vattenfallin lisäämään virtausta Ala-Koitajoessa.